Gå til hoved indhold

Om workshoppen

Casen handler om sundhedsområdet, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det er blandt andet en udfordring af tiltrække uddannede læger. Et af de tiltag, der tages i brug for at løse udfordring er et projekt, der handler om at tiltrække og fastholde udenlandske læger. Et projekt kan defineres som en konkret isoleret opgave, der er tidsafgrænset, og hvor der afsættes nogle medarbejdere til at løse denne opgave.

På workshoppen skal vi arbejde med de forskellige metoder og redskaber, der anvendes ved styring af projekter. På workshoppen skal vi også beskæftige os med de personalemæssige forhold, der skal på plads med hensyn til at tiltrække og fastholde udenlandske læger – altså HR-relaterede opgaver.

Hvad I kan forvente?

Workshoppen vil være en kombination af oplæg og gruppearbejde, hvor I skal prøve at anvende de forskellige metoder og arbejdsredskaber, der anvendes med styring af projekter. Desuden får I indblik i de personalepolitiske overvejelser, der blandt andet tilskynder til en solid onboardingproces af medarbejderne, så de fastholdes på sundhedsområdet.

Gymnasiefag i fokus

  • Samfundsfag

Booking og spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til booking af en workshop, er du velkommen til at kontakte os på brobygning@ucn.dk.

Book en workshop

Samtykkeerklæring *

Du bør ikke indsende personfølsomme informationer via formularen. Du kan til enhver tid bede om at få slettet dine informationer på ucnkom@ucn.dk.

Kom forberedt


Inden en workshop anbefaler vi, at eleverne gennemfører www.velkommentilucn.dk.

Her får de en let, legende og bred introduktion til UCN og vores uddannelser, ligesom de får mulighed for at møde nogle af vores studerende.