Gå til hoved indhold

1. Beskyttelse af privatlivet

Med Professionshøjskolen UCN's privatlivspolitik ønsker vi at forklare, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter de personoplysninger, vi har om dig. Privatlivspolitikken beskriver også dine muligheder for at få indsigt i og revidere oplysningerne. Det er Professionshøjskolen UCN's målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de indsamles, videregives eller opbevares.

2. Indsamling og anvendelse af information

Som hovedregel kan du besøge ucn.dk uden at afgive personlige oplysninger om dig selv. Du kan dog vælge selv at afgive visse personlige oplysninger om dig selv - f.eks. din e-mailadresse - hvis du ønsker at abonnere på f.eks. et nyhedsbrev. Hvordan vi indsamler og anvender de personlige oplysninger, du selv afgiver, er nærmere beskrevet herunder.

Hvis du kontakter os via e-mail, anbefaler vi, at du bruger sikker og krypteret kommunikation (se nederst i denne privatlivspolitik). Vi bruger kun dine personlige data i e-mailen til at besvare din henvendelse og for at kunne give dig den ønskede information.

Hvis din henvendelse vedrører en konkret sag, eller henvendelsen giver anledning til at oprette en sag, bliver den arkiveret elektronisk på sagen. Sagens dokumenter vil være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linje med Professionshøjskolen UCN's øvrige korrespondance. Professionshøjskolen UCN indsamler aldrig supplerende oplysninger om dig fra tredjemand.

Ønsker vi at bruge dine oplysninger til et formål, der ikke er i overensstemmelse med det specificerede eller med lovmæssig hjemmel, indhenter vi dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke ved at kontakte info@ucn.dk.

4. Links

Professionshøjskolen UCN hjemmeside indeholder links til information, der er skrevet og vedligeholdt af andre offentlige og/eller private institutioner. Klikker du på et link til en anden hjemmeside, forlader du Professionshøjskolen UCN's hjemmeside. Hermed gælder vores privatlivspolitik ikke længere, hvorfor du bør læse eksterne parters privatlivspolitik.

5. Videregivelse af oplysninger

Enhver form for registrering på ucn.dk er valgfri. Vælger du ikke at registrere dig eller afgive personlig information, kan du stadig bruge ucn.dk. Der kan dog være tjenester, som du ikke har mulighed for at få den fulde udnyttelse af.

Personoplysninger på ucn.dk videregives kun til interne afdelinger i Professionshøjskolen UCN for at opfylde supportforpligtigelser. Professionshøjskolen UCN videregiver kun personlige data til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen kræver det.

Automatisk indsamlede data til brug for statistiske formål udveksles med Google og Siteimprove, der ikke videregiver informationerne til andre end Professionshøjskolen UCN.

Adresser og kontaktoplysninger:

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA
Telefonnummer: +1 650 253 0000

Siteimprove A/S
Havneholmen 33
1561 Copenhagen V
Telefonnummer: +45 33 36 93 50

Professionshøjskolen UCN videregiver aldrig personoplysninger til øvrige tredjeparter.

6. Kontrol med personlig information

Du kan til enhver tid spørge os, om vi opbevarer personlig information om dig, og du kan også bede om at få en kopi af de personlige data, vi har om dig. Før vi sender personlig information til dig, vil vi bede dig om at identificere dig. Kan du ikke bevise din hævdede identitet, forbeholder vi os retten til at nægte at sende dig personlig information. Du kan selvfølgelig bede om begrundet svar for denne handling og udfordre svaret.

Vi vil gøre en stor indsats for at sende dig den ønskede information indenfor rimelig tid, og vi afholder omkostninger i forbindelse med at sende dig dine data. Du kan på ethvert tidspunkt anmode om, at vi sletter og retter din personlige information i vores registreringer.

Kontakt info@ucn.dk for anmodninger af ovenstående karakter, eller skriv til os på følgende adresse:

Professionshøjskolen UCN
Selma Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Ø
www.ucn.dk

Der kræve bevis for din hævede identitet.

7. Klager over informationsindsamling og –anvendelse

Professionshøjskolen UCN er underlagt persondatalovens bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Persondataloven administreres af Datatilsynet. Oplever du krænkelse af dit privatliv under brug af ucn.dk, eller ved anden interaktion med Professionshøjskolen UCN, kan du klage til Datatilsynet over Professionshøjskolen UCN's praksis.

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Telefon: 3319 3200
Fax: 3319 3218
E-mail dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Her kan du læse mere om rettigheder og klagemuligheder.

8. Sikker kommunikation med Professionshøjskolen UCN

Professionshøjskolen UCN modtager signeret og krypteret e-mail i hovedpostkassen info@ucn.dk, hvorefter den videresendes til rette sagsbehandler. I praksis betyder det, at du ikke kan sende din sikre e-mail til en navngiven sagsbehandler hos os, men at din e-mail skal gennem en af vores sikre postkasser for at blive åbnet.

Se vores vejledning til sikker mail.

9. Ændring og opdatering af privatlivspolitikken

Vi holder løbende privatlivspolitikken opdateret.

10. Spørgsmål til privatlivspolitikken

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, vores indsamling af data eller vores behandling af informationer, kan du altid rette henvendelse til os på:

Professionshøjskolen UCN
Selma Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Øst

Hjemmeside: www.ucn.dk
E-mail: info@ucn.dk
Mrk.: Privatlivsspørgsmål

Kontakt

Nanna Geraldine Victoria Eliasen

DPO og IT-sikkerhedsansvarlig

Telefon:
72690894