Gå til hoved indhold

Uddannelsesklinik

På Uddannelsesklinikken kan du få hjælp og vejledning til at fremme sundheden i din virksomhed eller på din arbejdsplads. Samtidigt hjælper du vores studerende til at blive dygtigere indenfor deres praksis.

Uddannelsesklinikken er en tværprofessionel klinik med studerende og superviserende undervisere fra ergoterapeut-, fysioterapeut-, jordemoder-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelsen på UCN. De studerende kan hjælpe dig med at fremme din og andres sundhed.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi har ikke et fast udbudskatalog eller åbningstider, men samarbejder med interesserede parter, der tager kontakt til os. Når du kontakter os, skal du beskrive din/jeres problemstilling. Derefter vil vores studerende med hjælp fra undervisere arbejde på forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter og tilbud, som løser jeres udfordringer.

Hvad koster det?

Det koster ikke noget at få hjælp og vejledning i Uddannelsesklinikken. Klinikken yder ikke behandling, men fokuserer på forebyggelse, sundhedsfremme og vejledning. Derfor skal klinikken ikke ses som et konkurrerende tilbud til behandlere i lokalområdet.

Hvad er formålet?

Uddannelsesklinikken skal styrke de studerendes muligheder for at vedligeholde og videreudvikle deres kompetencer samt skabe et læringsrum med fokus på feed-forward, feed-back og refleksion over egen praksis med udgangspunkt i en patientsituation med stor transfer fra uddannelseskonteksten til praksiskonteksten.

De studerende får mulighed for at arbejde med aktuelle og tidssvarende behov fra den virkelighed, vi uddanner dem til. Vi tror på, at det forbedrer de studerendes læring i forhold til kvalitet, relevans og effektivitet af sundhedsydelser i det danske sundhedssystem.

Klinikkens praksis og aktiviteter er en del af de studerendes læreproces og er superviseret og under ansvar af adjunkter og lektorer fra UCN eller tilknyttede kliniske undervisere og vejledere. Uddannelses- og Forskningsministeriet har i marts 2016 godkendt Uddannelsesklinikkens formål og den praksis, der er skitseret for klinikken.

Kontakt os med din problemstilling

Rikke Louise Vedel Kjærulff

Studieadministrativ medarb.

E-mail:
rik@ucn.dk
Telefon:
72690916