Gå til hoved indhold

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Som led i arbejdet med at kvalitetssikre vores uddannelser, prioriterer vi i UCN at leve op til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelsesinstitutioner. Det betyder, at UCN skal oplyse følgende på en lettilgængelig måde:

  1. Skolens eller institutionens aktuelle uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og læseplaner m.v.
  2. Skolens eller institutionens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og indsatsområder
  3. Skolens eller institutionens karaktergivning m.v., jf. stk. 2
  4. Elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse
  5. Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning, bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket
  6. Andet, som skolen eller institutionen finder væsentligt for belysning af kvaliteten af skolens eller institutionens undervisning

Læs lov om gennemsigtighed og åbenhed (LBK nr. 8 af 20/06/2018).

Oplysninger om ovenstående findes på nærværende hjemmeside, og nedenfor har vi samlet en række informationer, som gør det enkelt og overskueligt for dig at vurdere kvaliteten af vores uddannelser og at sammenligne denne med andre uddannelsesinstitutioner.

Spørgsmål til evalueringer og nøgletal

Rie Nielsen

Kvalitetschef

E-mail:
rni@ucn.dk
Telefon:
72691560