Gå til hoved indhold

Om workshoppen

Bygninger står for ca. 40% af energiforbruget i EU, og bygninger spiller derfor en stor rolle, når det handler om energiforbrug og CO2-reduktion. Der er et klart økonomisk incitament til at sænke energiforbruget - og nu rettes fokus mod de byggematerialer, vi bruger, når vi bygger om eller bygger nyt. Materialernes egenskaber til at holde på varmen og den mængde CO2, der er kræves ved produktion af materialerne, får dermed stor betydning for vores fremtidige valg.

For at få en forståelse af, hvilke materialer, der er vigtige at have fokus på, gives der en grundlæggende introduktion til bæredygtighed, og hvordan man beregner varmetab fra bygninger og materialer.

I løbet af workshoppen får eleverne:

  • vejledning i, hvordan man anvender termografering til at vurdere en bygnings varmetab
  • introduktion til termografikameraer
  • viden om forskellige materialers egenskaber i forhold til at optage og afgive varme.

Hands-on aktiviteter er en del af workshoppen. Der vil f.eks. være mulighed for droneflyvning og termografering fra luften.

Hvad I kan forvente?

Workshoppen indeholder:

  • En kort introduktion om bygningers energiforbrug, arbejdes der med beregning af bygningers varmetab.
  • Introduktion til termografering og materialers egenskaber til at optage/afgive varme. I forlængelse heraf får eleverne et termografikamera i hånden. Med termografikameraet skal de finde min. fem ”hot spots”, som de efterfølgende kan forklare.
  • Introduktion til droneflyvning og termografering fra luften. Herefter er der mulighed for at flyve med drone og tage termografiske billeder fra luften.
  • Dagen sluttes af med en evaluering.

Bemærk, at eleverne vil blive opdelt i grupper, så det sikres, at alle får mulighed for aktivt at afprøve og deltage i de forskellige hands-on aktiviteter.

Der er mulighed for at møde studerende til workshoppen.

Gymnasiefag i fokus

  • Matematik
  • Fysik 

Booking og spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til booking af en workshop, er du velkommen til at kontakte os på brobygning@ucn.dk.

Book en workshop

Samtykkeerklæring *

Du bør ikke indsende personfølsomme informationer via formularen. Du kan til enhver tid bede om at få slettet dine informationer på ucnkom@ucn.dk.

Kom forberedt


Inden en workshop anbefaler vi, at eleverne gennemfører www.velkommentilucn.dk.

Her får de en let, legende og bred introduktion til UCN og vores uddannelser, ligesom de får mulighed for at møde nogle af vores studerende.