Gå til hoved indhold

Om workshoppen

I Nordjylland arbejdes der med Fyrtårnsprojektet: CO2 Vision, hvor en stor del af fremtidens teknologier udvikles og demonstreres. Power2X er et vigtigt element i transformationen fra el fra vedvarende energikilder til nye brændsler.

De fossile brændsler skal ud af vores energiforsyning. Planen er, at vi skal producere brint, opsamle CO2 og sammensætte nye og mere bæredygtige brændsler til energiforsyning, transport og produktion. Men hvordan kommer det til at se ud? Hvilken type anlæg skal vi have?

I forbindelse med workshoppen får eleverne viden om, hvordan og i hvilken forbindelse Power2X indgår i fremtidens energi- og brændselsproduktion. Herudover gives der eksempler fra demonstrationsanlæg, der er opstillet i Nordjylland i forbindelse med projektet CO2Vision.

Derudover gennemgås elektrolyse-princippet og anvendelse af brint til brændsler, og der lægges op til en diskussion om fremtidens transportformer.

Hvad I kan forvente?

Eleverne introduceres til Poul La Cour gennem en fortælling om hans eksperimenter. Herefter gives en introduktion til Power2X anno 2023 og de teknologier, der tænkes implementeret.

En af de teknologier, der skal udvikles, er Power2X, der egentlig betyder, at vi bruger vedvarende energi (Power) til at danne et nyt brændstof (X).

Workshoppen afholdes på Port of Aalborg, hvor der er et Power2X-anlæg. Anlægget er et pilotanlæg, der producerer methanol.

I løbet af workshoppen forklares elektrolyse-princippet. Der gives eksempler på X, og hvad det kan anvendes til i fremtidens transport.

Gymnasiefag i fokus

  • Fysik
  • Kemi

Booking og spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til booking af en workshop, er du velkommen til at kontakte os på brobygning@ucn.dk.

Book en workshop

Samtykkeerklæring *

Du bør ikke indsende personfølsomme informationer via formularen. Du kan til enhver tid bede om at få slettet dine informationer på ucnkom@ucn.dk.

Kom forberedt


Inden en workshop anbefaler vi, at eleverne gennemfører www.velkommentilucn.dk.

Her får de en let, legende og bred introduktion til UCN og vores uddannelser, ligesom de får mulighed for at møde nogle af vores studerende.