Gå til hoved indhold

Om workshoppen

Denne workshop tager udgangspunkt natur, biologi og miljø, og hvordan der kan arbejdes med naturdannelse i pædagogisk praksis. Fx hvordan der kan arbejdes pædagogisk med adfærd og vaner, der mindsker belastning af natur og miljø, og giver glæden, lysten og viljen til at passe på vores natur.

Workshoppen giver således et indblik i, hvordan der kan arbejdes flerfagligt i pædagogisk praksis fx med fagene biologi, naturgeografi, psykologi og pædagogik. Desuden får eleverne mulighed for at arbejde med fagenes anvendelse i en konkret pædagogisk praksis, hvor naturen og naturdannelse er omdrejningspunktet.

Der er mulighed for at tilpasse workshoppen, så den støtter op om emner, eleverne er optaget af eller arbejder med indenfor fagene biologi, naturgeografi og bæredygtighed.

Hvad I kan forvente?

Workshoppen har fokus på både de nære og globale miljøudfordringer og inddrager eleverne i aktiviteter, der skal fremme deres forståelse for miljøudfordringer og hvorfor man som menneske har behov for naturen for at trives. Workshoppen giver desuden et indblik i, hvordan man kan arbejde pædagogisk med miljø og bæredygtighed, samt bruge naturen som frirum og laboratorium for læring og nysgerrighed.

Eleverne præsenteres for en case, som de skal arbejde praksisorienteret med under vejledning. Workshoppen foregår desuden i en vekselvirkning mellem faglige oplæg, summeøvelser og drøftelser, hvor også studerende deltager aktivt.

Gymnasiefag i fokus

  • Biologi (A/B/C)
  • Naturgeografi (C/B)
  • Psykologi
  • Geovidenskab

Booking og spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til booking af en workshop, er du velkommen til at kontakte os på brobygning@ucn.dk.

Book en workshop

Samtykkeerklæring *

Du bør ikke indsende personfølsomme informationer via formularen. Du kan til enhver tid bede om at få slettet dine informationer på ucnkom@ucn.dk.

Kom forberedt


Inden en workshop anbefaler vi, at eleverne gennemfører www.velkommentilucn.dk.

Her får de en let, legende og bred introduktion til UCN og vores uddannelser, ligesom de får mulighed for at møde nogle af vores studerende.