Gå til hoved indhold

Om workshoppen

Leg som fænomen har stor betydning for menneskets udvikling gennem hele livet. I psykologiens verden er legen derfor en vigtig platform for udviklende samspil, relationsdannelse og læring. Legen er derfor særdeles vigtig i den pædagogiske praksis, hvor mennesker er omdrejningspunktet.

Fra vi er helt små børn, udvikles vi gennem de samspil og relationer med voksne og jævnaldrende, som legen danner ramme for. På denne måde kan vi i sociale fællesskaber erhverve karakterdannende egenskaber gennem leg. Vores identitet tager form, men formes og omformes gennem hele livet - især, når du mærker dit indre legebarn.

I denne workshop får eleverne både viden om og en kropslig erfaring med, hvorfor leg er afgørende i den pædagogiske praksis. Workshoppen centrerer sig omkring tre tematikker:

Leg som udvikling, hvor legen dels skaber mulighed for udforskning, eksperimenter og kreativitet, og dels giver erfaring med egen krop og omverden.

Leg som relationsdannelse, hvor mennesker igennem legende interaktioner og samskabelse skaber tilknytningsrelationer og tryghed.

Leg som læring, hvor læring ses som en naturlig følge af legen. Man kan derfor ikke lege uden også at lære noget.

Hvad I kan forvente?

Til workshoppen møder eleverne en blanding af korte oplæg og legende og æstetiske processer, hvor materialitet, rum, fantasi, sanser og krop bringes i spil for at eksemplificere legens betydning for udvikling, relationsdannelse og læring. Workshoppen sluttes af med en legende evalueringsproces.

På workshoppen er der mulighed for at møde studerende.  

Gymnasiefag i fokus

  • Psykologi
  • Samfundsfag
  • Dramatik

Booking og spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til booking af en workshop, er du velkommen til at kontakte os på brobygning@ucn.dk.

Book en workshop

Samtykkeerklæring *

Du bør ikke indsende personfølsomme informationer via formularen. Du kan til enhver tid bede om at få slettet dine informationer på ucnkom@ucn.dk.

Kom forberedt


Inden en workshop anbefaler vi, at eleverne gennemfører www.velkommentilucn.dk.

Her får de en let, legende og bred introduktion til UCN og vores uddannelser, ligesom de får mulighed for at møde nogle af vores studerende.