Gå til hoved indhold

Om workshoppen

Begrebet IoT dækker over indbygget ”intelligens” i genstande fra hverdagen, og som er koblet til internettet. Det kan være alt fra et kamera i køleskabet, så vi kan se, hvad vi mangler, når vi står nede i supermarkedet, til monitorering af egen sundhedstilstand. Teknologien bag IoT baserer sig på, at vi deler vores data og dermed også afgiver viden om os selv. Den viden trækkes ind i it-systemer, og på baggrund heraf kan diverse gadgets regne ud, hvad vi mangler i køleskabet, eller hvad vi skal gøre for at holde os sunde.

IoT benyttes også i sundhedssektoren. Det kan eksempelvis være til sporing af personer med demens, hvor GPS’er sporer demensramte og dermed beskytter dem mod at blive væk.

Workshoppen kan have fokus på relevante emner som måling af puls eller rumtemperatur i klasselokalet. Workshoppen kan derfor tage udgangspunkt i emner og fag, der er oplagte for jer, fx i forbindelse med tværfaglige forløb.

Workshoppen er berammet til minimum 3 timer, men for at sikre, at eleverne får god tid til hands-on opgaver og efterfølgende opfølgning på opgaverne, opfordrer vi til at udvide workshoppen med 30 til 60 minutter, så eleverne får det optimale udbytte.

Hvad I kan forvente?

Et kort oplæg om IoT (Internet of Things), og hvordan det påvirker måden vi lever på samt konkrete hands-on opgaver, hvor eleverne får mulighed for:

  • at bygge forsøgskredsløb med standardkomponenter
  • at skrive i programmet Node-Red
  • at trække de opnåede resultater ud til videre behandling i dataanalyse og datanedbrydning

Der er mulighed for at møde studerende. 

Gymnasiefag i fokus

  • Informatik
  • Matematik
  • Programmering
  • Teknologi
  • Fysik
  • Tværfaglighed, fx idræt og matematik

Booking og spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til booking af en workshop, er du velkommen til at kontakte os på brobygning@ucn.dk.

Book en workshop

Samtykkeerklæring *

Du bør ikke indsende personfølsomme informationer via formularen. Du kan til enhver tid bede om at få slettet dine informationer på ucnkom@ucn.dk.

Kom forberedt


Inden en workshop anbefaler vi, at eleverne gennemfører www.velkommentilucn.dk.

Her får de en let, legende og bred introduktion til UCN og vores uddannelser, ligesom de får mulighed for at møde nogle af vores studerende.