Gå til hoved indhold

SU-vejledning

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU). Her får du hjælp til at søge SU under dit studie.

Hvad er SU?

Statens uddannelsesstøtte (SU) er en overførselsindkomst. Studerende over 18 år på gymnasiale og videregående uddannelser samt elever over 18 år på visse erhvervsuddannelser har ret til at søge og modtage SU.

Hvornår kan man søge?

Som fuldtidsstuderende på UCN har du mulighed for at søge Statens uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan søge SU 3-5 dage efter du er optaget på dit studie, og du skal selv sørge for at søge støtten på su.dk. Her kan du også læse mere om tidsfrister for at søge SU, betingelserne for at modtage støtte samt de aktuelle satser.

Regler om SU og studieaktivitet

Begynder du på en ny videregående uddannelse og får SU, mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen (svarende til 30 ECTS) i forhold til det antal SU-klip, du har fået til uddannelsen. Bliver du forsinket mere end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Reglerne tager højde for den ujævne fremdrift, du kan have på en professionsuddannelse.

Vi kontrollerer løbende din studieaktivitet. Læs mere om SU-reglerne for studieaktivitet på videregående uddannelser hvis du vil vide mere.

SU-reform: Nye regler for din SU

Der er vedtaget nye regler for SU til videregående uddannelser og privat uddannelser. De nye regler får betydning for din SU fra januar 2027, hvis du begynder på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2025 eller senere.

Med ”ny uddannelse” menes også, når du begynder på en overbygningsuddannelse - professionsbacheloruddannelse efter bestået erhvervsakademiuddannelse eller begynder på en kandidatuddannelse efter at have bestået en bacheloruddannelse.

Få vejledning af din SU-vejleder, så du kan planlægge dit uddannelsesforløb og din SU i forhold til de nye SU-regler.

Du kan læse mere om de nye regler på su.dk/SU-reform og på temasiden på su.dk.

SU-lån

Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse. For at få lånet, skal du modtage SU. Det betyder, at du ikke kan få SU de måneder, hvor du for eksempel holder orlov eller har valgt din SU fra. Har du børn, findes der også supplerende SU-lån, som betyder, at du kan få dit almindelige studielån forhøjet. Læs mere om SU-lån.

Særlig støtte

Som studerende har du mulighed for at søge særlig støtte.

Kontakt en SU-vejleder

I oversigten nedenfor er SU-vejlederne ved UCN opdelt i fagområder. Hvis du er i tvivl om hvilket fagområde, du skal vælge, kan du danne dig et overblik på siden find uddannelser ved at filtrere efter faglig interesse.