Gå til hoved indhold

Special­pædagogisk støtte (SPS)

SPS er forskellige former for støtte og hjælpemidler, som du kan søge til dit studie, hvis du er ordblind, talblind eller har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. På UCN vil vi gerne hjælpe alle med at tage en uddannelse på lige fod.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om SPS. Er du allerede optaget, må du gerne kontakte os hurtigst muligt, da ansøgning om SPS tager tid.

Kan jeg få SPS, og hvilken støtte kan jeg få?

Ordblindhed

Du kan få SPS, hvis du er ordblind

Om støtten til ordblinde

Støtten kan fx være kompenserende læse-skriveteknologi, studiematerialer fra Nota eller studiestøttetimer.

På spsu.dk kan du se alle støttemuligheder og hjælpemidler til ordblinde på videregående uddannelser.

Kontakt en SPS-ansvarlig

Kontakt os med dokumentation for din ordblindhed. Hvis du ikke har dokumentation for din ordblindhed, kan vi vejlede dig til, hvad du skal gøre.

Psykiske funktionsnedsættelser

Du kan få SPS, hvis du har psykiske udfordringer i hverdagen

Eksempler på psykiske funktionsnedsættelser

Det kan fx være, at du er udfordret i hverdagen af autisme, ADHD, OCD, angst, depression, skizofreni eller bipolar lidelse.

Om støtten til psykiske funktionsnedsættelser

Støtten vil typisk være støttetimer ved en faglig støttelærer og/eller en studiementor, som du har hyppig kontakt med, og som hjælper dig med planlægning og forskellige strategier.

På spsu.dk kan du læse mere om psykiske funktionsnedsættelser og SPS på videregående uddannelser.

Kontakt en SPS-ansvarlig

Kontakt os med dokumentation fra fx din egen læge, speciallæge eller hospital. Vi hjælper dig med afklaring på dit behov og vejleder dig til, hvad du skal gøre.

Fysiske funktionsnedsættelser

Du kan få SPS, hvis du har fysiske udfordringer i hverdagen

Eksempler på fysiske funktionsnedsættelser

Det kan fx være, at du er fysisk udfordret i hverdagen af syn-/hørenedsættelse, bevægehandicap, neurologiske symptomer som smerter - eller måske har du en kronisk/alvorlig sygdom.

Om støtten til fysiske funktionsnedsættelser

Støtten tilpasses individuelt og kan være alt fra tekniske og ergonomiske hjælpemidler til sekretærhjælp og støttetimer.

På spsu.dk kan du se alle støttemuligheder og hjælpemidler på videregående uddannelser. 

Kontakt en SPS-ansvarlig

Kontakt os med dokumentation fra fx din egen læge, speciallæge eller hospital. Vi hjælper dig med afklaring på dit behov og vejleder dig til, hvad du skal gøre.

Talblindhed

Du kan få SPS, hvis du er talblind

Om støtten til talblinde

Støtten er typisk studiestøttetimer med fokus på strategier og metoder til at arbejde med tal og matematik.

På spsu.dk kan du læse mere om støttetimer til talblinde på videregående uddannelser. 

Kontakt en SPS-ansvarlig

Kontakt os med dokumentation for din talblindhed. Hvis du ikke har dokumentation for din talblindhed, kan vi vejlede dig til, hvad du skal gøre.

Udover SPS kan du søge om et handicaptillæg

SPS er støtte til selve dit studie og dækker derfor ikke økonomisk støtte til fx transport, leveomkostninger eller aflønning til lektiehjælp/ekstra undervisning. Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør, at du ikke kan varetage et fritidsjob ved siden af dit studie, kan du søge om et handicaptillæg til din SU.

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside om SU, kan du læse mere om, hvordan du søger handicaptillæg.

Kontakt en SPS-ansvarlig