Gå til hoved indhold

Radiograf

Som radiograf foretager du røntgenundersøgelser, udfører scanninger og behandlinger af patienter.
 • Professionsbachelor

 • 3,5 år

 • Aalborg

 • Studiestart i september og februar

Praktik

Praktikken er et centralt element på UCN og i uddannelse i virkeligheden.

På Radiografuddannelsen kalder vi praktik for klinisk undervisning. Den kliniske undervisning foregår på hospitaler i Region Nordjylland og Region Midtjylland.

I den kliniske undervisning kommer du til at opleve en kombination af det teknologiske arbejde med apparatur, billeddannelse, bearbejdning af billeder og behandling samt det at arbejde med patientkontakt, hvor omsorg, respekt og indlevelse er vigtige egenskaber. Du bliver klædt på til at skabe tryghed hos patienten og bliver en vigtig kollega i et sundhedsfagligt team.

Her kan du komme i praktik

Klinikpladserne er placeret således, at en tredjedel af pladserne er i Region Nordjylland og to tredjedele af pladserne er i Region Midtjylland.

Liste over kliniske uddannelsessteder

 • Aalborg Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital, Thisted
 • Aalborg Universitetshospital, Farsø
 • Aalborg Universitetshospital, Hobro
 • Regionshospital Nordjylland, Hjørring
 • Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn
 • Aarhus Universitetshospital
 • Regionshospitalet Randers
 • Regionshospitalet Viborg
 • Regionshospitalet Silkeborg
 • Regionshospitalet Gødstrup

Sådan fordeles pladserne

Den studerende tildeles forud for studiestarten på 1. semester en region, som alle klinikperioder afvikles i. Den studerende får inden studiestart mulighed for at prioritere de to regioner. Ved studiestart tildeler klinikkoordinator og studievejlede klinikruter med klinisk uddannelsessted/kliniske uddannelsessteder til alle optagne studerende. Grundlaget for denne tildeling er de studerendes prioriterede ønsker og antallet af kliniske uddannelsespladser.

 • Hvis flere studerende ønsker samme kliniske uddannelsessted, prioriteres ønsker fra studerende med hjemmeboende børn først. Hvis flere med hjemmeboende børn ønsker samme sted, prioriteres ønsker fra studerende med børn under tre år først
 • Hvis der er flere studerende uden børn, der ønsker samme kliniske uddannelsessted, foregår tildelingen således, at flest mulige får deres højeste prioriteter opfyldt, og færrest muligt får deres laveste prioriteter opfyldt
 • Der kan forekomme særlige omstændigheder, der kan begrunde, at fordelingen foretages anderledes end ovenstående

Skift af klinisk uddannelsessted

Som udgangspunkt har den studerende samme kliniske uddannelsessted/samme klinikrute hele uddannelsen igennem. Kun i særlige tilfælde kan det komme på tale at skifte klinisk uddannelsessted under uddannelsen.

 • Skift af klinisk uddannelsessted kan forekomme som en nødvendig følge af orlov, hvor der efter orloven ikke er ledig plads på samme kliniske uddannelsessted.

 • Skift af klinisk uddannelsessted, efter ønske fra den studerende, kan kun ske i særlige tilfælde og ikke alene af praktiske/økonomiske hensyn; ej heller selvom der bliver en ledig plads på det ønskede kliniske uddannelsessted.

Særlige tilfælde defineres i denne sammenhæng som personlige forhold hos den studerende f.eks. egen sygdom, sygdom i nærmeste familie, skilsmisse etc.

Den studerende skal inden start på 5. semester vælge studieretning. Radiografuddannelsen UCN udbyder to studieretninger; billeddiagnostisk radiografi og stråleterapeutisk radiografi, som strækker sig over uddannelsens 5. og 6. semester. Valget af studieretning kan altså få indflydelse på den sidste klinikperiode for den studerende, dog kun som udgangspunkt for de studerende, der optages på studieretningen stråleterapeutisk radiografi.

Vejledning i klinisk undervisning

Du bliver i klinisk undervisning tilknyttet kliniske vejledere, som er erfarne radiografer eller sygeplejersker og som ved, hvordan undervisningen på uddannelsen foregår. Du vil jævnligt holde vejledningssamtaler med den kliniske vejleder, hvor du får at vide, hvad der går godt, og hvor du kan sætte ind for at blive bedre.

For hvert semester er der opstillet læringsmål, der beskriver viden, færdigheder og kompetencer, du som studerende skal lære i løbet af perioden.

Undervisningens geografiske placering

Den kliniske undervisning udgør tre perioder af cirka et halvt års varighed, 2. semester, 4. semester og 6. semester dvs. i alt omkring halvandet år af uddannelsen.

Udover den kliniske undervisning foregår en del af den teoretiske undervisning ligeledes ikke på campus. Tilstedeværelsen på campus er dermed under 50 procent af uddannelsesforløbet, da der i teoretiske perioder er inkluderet studieaktiviteter som selvstudier, virtuel undervisning, udarbejdelse af eksamensopgaver og forberedelse til eksamen.

Tag din praktik i udlandet

Din praktik behøves ikke foregå i Danmark! Brug praktikperioden til at udforske verden, dit fagområde eller branche og bliv klogere på både dig selv og på andre kulturer. UCN's praksisnære studier gør det nemt at tilbyde virksomheder konkret værdi, da du kommer med redskaber og metoder, som branchen kan bruge i dagligdagen.