Gå til hoved indhold
  • Få indblik i arbejdet med praktikkens mål i uddannelsesplanen
  • Få øvelse i at evaluere og bedømme de studerendes læring
  • Få redskaber til at vejlede studerende i praktik

Kurset er tilrettelagt med et blik på vejlederrollen indenfor rammerne af pædagoguddannelsens bekendtgørelse fra 2014. I undervisningen vil der blive lagt vægt på 7-ugers-praktikken og de tre specialiseringers kompetencemål og videns- færdighedsmål. Ligeledes vil der blive arbejdet med de tre specialiseringers særlige vilkår for praktikanter.

Kurset varer 3 dage plus øvelser og gruppearbejde der forventes at vare 6 timer.

Kursets undervisere er praktikkoordinator og undervisere fra pædagoguddannelsen på UCN. 

Til hver kursusgang skal du medbringe computer eller tablet, praktikhåndbog og praktikinstitutionens praktikbeskrivelse.

Kursets indhold

Har du spørgsmål?

Natasja Harritz

Studieadministrativ medarbejder

Telefon:
72690461

Jannie Thaisen

Praktikkoordinator

E-mail:
jat@ucn.dk
Telefon:
72690735