Gå til hoved indhold

I en motiveret ansøgning til en overbygningsuddannelse skal du begrunde, hvorfor du gerne vil læse lige netop den uddannelse, og hvad du vil opnå med uddannelsen.

Din motiverede ansøgning er et bilag, du skal uploade, til din ansøgning via nemstudie.dk og som indgår i den samlede vurdering af din ansøgning til uddannelsen.

Gode råd til din motiverede ansøgning

En motiveret ansøgning er en personlig ansøgning målrettet den enkelte uddannelse. Der er ingen rigtig eller forkert måde at lave den på. Vi anbefaler dog, at du tager udgangspunkt i nedenstående gode råd, når du skal skrive din motiverede ansøgning.

  • Skriv max 1 side
  • Navn og dato/årstal skal fremgå af den motiverede ansøgning.
  • Start i god tid. Det tager altid længere tid at skrive en god ansøgning end man tror. Desuden tager det også tid at sætte sig godt ind i den uddannelse du ønsker at søge om optagelse på.
  • Læs korrektur på din motiverede ansøgning. Det kan også være en god idé at få andre til at læse den igennem.
  • Beskrive hvad du vil opnå med at tage overbygningsuddannelsen. Det kan være både dine faglige og personlige udviklingsområder samt dine forventninger til uddannelsen.
  • Beskrive hvordan du vil inddrage din nuværende faglighed i overbygningsuddannelsen. Fx hvordan du kan bringe din faglige viden i spil og hvilke styrker du har i forhold til overbygningsuddannelsen.
  • Argumentere for hvorfor du vil blive en god studerende på overbygningsuddannelsen. Fx din tilgang til at arbejde i studie- og projektgrupper, hvordan du fordyber dig fagligt og disponerer din tid, dit engagement i fællesskabet og hvad du kan bidrage med til studiet.
  • Fortæl gerne hvor du ser dig selv efter afsluttet uddannelse. Har du et ønskejob eller -branche? Overvejer du videreuddannelse?

Udvælgelsen

Den motiverede ansøgning indgår i en samlet vurdering af den enkelte ansøger. Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvad der kan lægge til grund for den samlede vurdering. Det fremgår af udvælgelseskriterierne for hver enkelt uddannelse. I den samlede vurdering indgår kun de erfaringer og kompetencer, der fremgår af din ansøgning og der er fremsendt dokumentation for.

Obs. Vejledningen til motiveret ansøgning for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser ser anderledes ud. Se vejledningen her.