Gå til hoved indhold

Meritpædagog som sporskifte

Hvis du har en uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, kan du skifte spor i dit arbejdsliv og læse til pædagog på kort tid. Du arbejder og får løn som pædagogmedhjælper, imens du læser - primært online.
  • Professionsbachelor med merit

  • 2,5 år

  • Delvist online med base i Aalborg

  • Studiestart i september og februar

Arbejder du indenfor det specialiserede socialområde?

Få hele din uddannelse betalt, når du søger ind til februar 2025

Arbejder du på et botilbud, et opholdssted, en døgninstitution el. lign., og drømmer du om at blive pædagog? Social- og Boligstyrelsen har afsat midler til betaling af deltagergebyret for personale på det specialiserede socialområde. Vi kan derfor tilbyde 20 gratis pladser på specialiseringen social- og specialpædagogik med studiestart til februar 2025. Pladserne er først-til-mølle.

Få dækket din deltagerbetaling med op til 10.000 kr. om året

Søg midler i Omstillingsfonden, der har til formål at give medarbejdere på arbejdsmarkedet bedre mulighed for efter- og videreuddannelse. Du skal leve op til tre kriterier for at søge i fonden, og pengene uddeles efter "først til mølle"-princippet.

Andre veje til at blive pædagog

Pædagog

Pædagog

Aalborg,
Hjørring
+1
September
,
Februar
Meritpædagog

Meritpædagog

Aalborg
September

Vejledning om uddannelsen

Susanne er vejleder for pædagoguddannelsen og kan hjælpe dig med dine spørgsmål om uddannelsen.