Gå til hoved indhold

Meritpædagog

Har du arbejdserfaring som vikar, pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent? Du kan uddanne dig til pædagog, imens du arbejder og få merit for alt det, du allerede kan.
  • Professionsbachelor med merit

  • 3 år

  • Aalborg

  • Studiestart i september

Arbejder du indenfor det specialiserede socialområde?

Få hele din uddannelse betalt, når du søger ind til september 2024

Arbejder du på et botilbud, et opholdssted, en døgninstitution el. lign., og drømmer du om at blive pædagog? Social- og Boligstyrelsen har afsat midler til betaling af deltagergebyret for personale på det specialiserede socialområde. Vi kan derfor tilbyde 25 gratis pladser med specialiseringen social- og specialpædagogik med studiestart til september 2024. Pladserne er først-til-mølle.

Få dækket din deltagerbetaling med op til 10.000 kr. om året

Søg midler i Omstillingsfonden, der har til formål at give medarbejdere på arbejdsmarkedet bedre mulighed for efter- og videreuddannelse. Du skal leve op til tre kriterier for at søge i fonden, og pengene uddeles efter "først til mølle"-princippet.

Specialiser dig i dagtilbudspædagogik

Skab et stimulerende og trygt børneliv

Med denne specialisering lærer du at skabe et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for de 0-5 årige. Du bliver ekspert i deres udviklingsbehov, opsporing og forebyggelse af mistrivsel, sprogtilegnelse og -stimulering.

Det gælder også i forhold til tosprogede børn, inklusionsarbejde, udsatte børn, forældresamarbejde, leg og bevægelser samt pædagogisk udvikling og læring.

Specialiser dig i social- og specialpædagogik

Gør en forskel når livet er svært

Med denne specialisering kan du hjælpe børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder som f.eks. misbrug, hjemløshed og prostitution eller mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Du bliver ekspert i deres karakteristika og behov og i at sikre omsorg, støtte, læring og udvikling.

Du lærer også om lovgivningen på det sociale område og om at forebygge marginalisering og udstødelse.

Mød tre studerende

Guled Farah Samakab  

Hvad er det fedeste ved at læse til meritpædagog?  

Malene Blach  

Hvordan er det sociale på meritpædagoguddannelsen?  

Martin Meldgaard Pedersen  

Hvad er rigtig godt ved uddannelsen til meritpædagog?  

Guled Farah Samakab  

Hvad er det fedeste ved at læse til meritpædagog?  

Malene Blach  

Hvordan er det sociale på meritpædagoguddannelsen?  

Martin Meldgaard Pedersen  

Hvad er rigtig godt ved uddannelsen til meritpædagog?  

Læs til pædagog på andre måder

Pædagog

Pædagog

Aalborg,
Hjørring
+1
September
,
Februar
Meritpædagog som sporskifte

Meritpædagog som sporskifte

Aalborg,
Online
September
,
Februar