Gå til hoved indhold

Fysioterapeut

Uddannelse på 3,5 år med fokus på anatomi og fysiologi, bevægelse, fysisk aktivitet og sundhedsfremme.
  • Professionsbachelor

  • 3,5 år

  • Aalborg

  • Studiestart i september og februar

Hverdagen på studiet

Få svar på de hyppigste spørgsmål om livet på uddannelsen til daglig og hverdagens rammer på studiet.

Læs om bl.a. studiemiljøet på campus, holdstørrelser, udgifter og de faglokaler, som du kommer til at bruge. Du kan også se et eksempel på et skema for en uge på uddannelsen.

Få svar på typiske spørgsmål

Her er svar på nogle af de spørgsmål, som andre ansøgere har haft. Savner du svar på et konkret spørgsmål, skal du kontakte studievejledningen på uddannelsen.

En typisk uge på studiet

Her er et eksempel på, hvordan en uge på studiet kan se ud, når du ikke er i praktik. Skema-eksemplet er fra en uge med "normal" undervisning på campus. Husk, at du undervejs i et studie både har perioder med undervisning på campus og perioder med projektarbejde, gruppearbejde, eksamensforberedelse mv.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

kl. 08.15-09.50

Movement science

Patologi & farma­­kologi

Sundheds­­fremme og fore­­byggelse

Selvstudie / Gruppe­­arbejde

Smerte­­videnskab

Kl. 10.10-11.45

Movement science

Anatomi

Fysiologi og ernærings­­lære

Selvstudie / Gruppe­­arbejde

Sundheds­­profess­­ionel kommuni­­kation

Kl. 12.30-14.10

Viden­­skabsteori og forsknings­­metodologi

Selvstudie / Gruppe­­arbejde

Fysiologi og ernærings­­lære

Selvstudie / Gruppe­­arbejde

Sundheds­­psykologi

Kl. 14.00-15.30

Fysioterapi

Fysioterapi

Selvstudie / Gruppe­­­­arbejde

Selvstudie / Gruppe­­arbejde

Anatomi

Hør studerende fortælle om studielivet

Hør hvad de studerende siger om hverdagen på deres studie.

Du møder mennesker fra virkeligheden

Mange af dine undervisere vil være erfarne fysioterapeuter, der tidligere har været praktiserende og som måske også forsker i fysioterapi.

Du vil også møde forskellige gæsteundervisere og oplægsholdere, der kommer med beretninger fra virkelighedens verden, viden fra nyeste forskning eller anderledes perspektiver på fysioterapi. Det kan også være andre fagligheder som fx læger eller socialrådgivere, der samarbejder med fysioterapeuter i deres hverdag. Eller det kan være almindelige borgere, der har eller har haft brug for en fysioterapeut i hverdagen.

Vi arbejder i laboratorier

På fysioterapeutuddannelsen er der en række laboratorier og faciliteter, der giver dig gode muligheder for at øve din faglighed i omgivelser så tæt på virkeligheden som muligt.

Bevægelaboratoriet

Her arbejder du med måleudstyr af højeste internationale standard indenfor fysisk træning, bevægelsesanalyse, fysiologisk testning og balance og postural kontrol.

Kommunikationslab

Kommunikationslaboratoriet er rammen, når vi træner forskellige typer af situationer med patienter, pårørende og kollegaer - og vi får hjælp fra professionelle skuespillere!

Træningssalen

I træningssalen øver du udførelsen af forskellige typer af træningsøvelser til forebyggelse og genoptræning.

Anatomisk læsesal

På biblioteket får du adgang til en læsesal med en stor samling af lærebøger om anatomi og detaljerede anatomiske modeller.

Du får virkelige erfaringer i Uddannelsesklinikken

Uddannelsesklinikken er en klinik, hvor vi samarbejder med borgere og virksomheder om at løse virkelige problematikker - og hvor du i projekter fx også kan arbejde tværfagligt sammen med studerende fra UCN's andre sundhedsfaglige uddannelser. Som del af undervisningen kommer du fra 3. semester ned i Uddannelsesklinikken i mindre grupper sammen med to vejledere.

Mange skriver bachelorprojekt med en virksomhed

Du kan vælge at skrive det afsluttende bachelorprojekt på 7. semester i samarbejde med en virksomhed. Du kan selv tage kontakt til en virksomhed med en idé, eller du kan søge i UCN's job- og projektbank, hvor virksomheder kan sende forslag ind til opgaver, som de gerne vil samarbejde om. En anden mulighed for at gøre en forskel i virkeligheden er at blive del af et Ph.d.-projekt og bidrage til at afdække et bestemt område i afhandlingen.

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag
Studerende for en dag

Prøv en dag som studerende for at blive helt sikker i dit studievalg. Du kommer til at mærke stemningen på campus og får et indblik i studiet.

Studiepraktik
Studiepraktik

Brug 2 dage i uge 43 som praktikant på en uddannelse. Du oplever livet på campus og får et større indblik i den uddannelse, som du overvejer.

Udforsk campus
Udforsk campus

Campus Selma Lagerløfs Vej danner rammer for en moderne, hvid verden med smil, sygestuer og bevægelseslabs.