Gå til hoved indhold

Offentlige institutioner spiller en betydningsfuld rolle i det danske velfærdssamfund. Derfor er det vigtigt med administrative medarbejdere, som kan være med til at udvikle den offentlige sektor, hvor der løbende bliver stillet nye krav om effektivisering, dokumentation og struktur, der skal sikre kvaliteten af velfærdsstatens kerneydelser i Danmark. Sådan lyder det fra Mariane Therkelsen, der er direktør i Region Nordjyllands afdeling for Mennesker og Organisation.

- Hvis vi skal lykkes med at levere vores samfundskritiske ydelser på et højt niveau, kræver det, at vi har administrative medarbejdere, der kan optimere og understøtte den offentlige sektor. Derfor er der eksempelvis på vores sygehuse behov for nogle medarbejdere, der kan understøtte vores sundhedsfaglige personale i forhold til administration, dataarbejde og kommunikation, siger Mariane Therkelsen.

Blå Bog

Mariane Therkelsen, 55 år

  • Uddannelse cand.phil. i kommunikation
  • Direktør i afdelingen Mennesker og Organisation hos Region Nordjylland

Komplekse organisationer kræver bred forståelse

I den offentlige sektor er opgaverne ofte forbundet med høj kompleksitet. Det stiller store krav til de administrative medarbejdere, der gerne skal have en bred forståelse for at kunne løse dagligdagens udfordringer. På Professionshøjskolen UCN tilbydes uddannelser inden for området Administration og forvaltning, hvor de studerende får en bred viden om blandt andet jura, kommunikation, data og politik, der gør de studerende i stand til at arbejde på tværs af faglige skel.

- Uanset om man som administrativ medarbejder sidder i en offentlig forvaltning eller lokalt ude hos læger og sygeplejersker, så vil man ofte bidrage med struktur og systematik på nogle opgaver, der er medvirkende til, at sundhedspersonalet i højere grad kan blive frigjort til at gøre det, som de er uddannet til. I øjeblikket mangler vi generelt sundhedspersonale, og derfor er det afgørende, at vi kan frigøre så meget tid som muligt til kerneopgaverne. Derfor spiller de administrative medarbejdere også en enormt vigtig rolle for velfærdsstaten og kvaliteten i kerneydelserne, forklarer Mariane Therkelsen.

Mange karrieremuligheder for administrative medarbejdere

Stigende behov for effektivisering i både private virksomheder og offentlige institutioner betyder, at der også er et stort behov for administrative medarbejdere. Ifølge Mariane Therkelsen er jobmulighederne desuden mange, og både som administrationsbachelor og sundhedsadministrativ koordinator er der flere veje at gå.

- Der er hele tiden brug for nogle, som kan bidrage til at skabe struktur, systematik og effektivisering i forvaltningerne og de offentlige institutioner. Som administrationsbachelor er der mange forskellige jobs inden for blandt andet økonomi, lønadministration, planlægning og udviklingsmæssige HR-opgaver, mens man som sundhedsadministrativ koordinator ofte vil lande et job med tæt kontakt til læger, sygeplejersker eller andet sundhedspersonale, forklarer Mariane Therkelsen.