Gå til hoved indhold

Har du en spirende interesse for samfund, politik og forvaltning, er uddannelsesområdet administration og forvaltning fra Professionshøjskolen UCN et oplagt valg, hvor du kan læse enten administrationsbachelor eller sundhedsadministrativ koordinator. Uddannelsen administrationsbachelor har blandt andet været et springbræt til Ditte Hansens nuværende stilling som Faglig konsulent hos Hjørring Kommune, hvor hun arbejder med vejledning af unge, som står uden for både uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet:

- I slutningen af tyverne besluttede jeg, at mit arbejdsliv skulle i en anden retning – selv om det krævede en del overvejelser at påbegynde en ny uddannelse, når man både har hus, mand og børn. Men jeg havde et brændende ønske om at arbejde inden for offentlig forvaltning og særligt med vejledning af unge, og derfor undersøgte jeg uddannelsesmulighederne. Her var administrationsbachelor på UCN det indlysende valg, da man både får indsigt i teorier, metoder og vejledningsstrategier, fortæller Ditte Hansen.

Blå Bog

Ditte Hansen, 36 år

  • Faglig konsulent i Hjørring Kommune
  • Har studeret Administrationsbachelor på UCN

Praksisnær undervisning var afgørende

På uddannelsen administrationsbachelor bliver de studerende rustet til at kunne varetage drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver i den offentlige sektor, hvor jobbet ofte er forbundet med høj kompleksitet. Derfor oplever Ditte Hansen også, at det har været en fordel, at undervisningen på UCN er meget praksisnær, så de studerende bliver klædt på til de udfordringer, som venter ude i erhvervslivet.

- For mig har det været afgørende, at uddannelsen både har et ben plantet i teorien og i den virkelige verden. Det har betydet, at vi ofte har arbejdet med cases fra erhvervslivet, hvor vi blandt andet har fået indsigt i vejledningsstrategier, og ikke mindst hvordan man skal tilgå ny lovgivning i praksis. Det er fortsat en viden, jeg trækker meget på i hverdagen, hvor der ikke er tid til at dykke ned i teorier og metoder, forklarer Ditte Hansen.

Bred uddannelse giver alsidige jobmuligheder

Med en uddannelse som administrationsbachelor kan du komme i betragtning til en lang række jobs i den offentlige sektor, herunder hos kommuner, regioner og staten. For Ditte Hansen var det netop attraktivt med en bred uddannelse, som gav mulighed for at præge karrieren i den retning, hun ønskede.

- Det har været væsentligt for mig, at uddannelsen er bygget op omkring, at vi som studerende tilegner os en bred viden inden for den offentlige sektor. Det har blandt andet betydet, at jeg har kunne bruge uddannelsen til at opnå væsentlige kompetencer inden for vejledningsområdet, hvilket uden tvivl var afgørende for, at jeg som nyuddannet kom i betragtning til mit job som Faglig konsulent hos Hjørring Kommune, afslutter Ditte Hansen.