Gå til hoved indhold

Ergoterapeut

Ergoterapeutuddannelsen tager 3,5 år og giver indblik i genoptræning samt fysisk, psykisk og social sundhed.
  • Professionsbachelor

  • 3,5 år

  • Aalborg

  • Studiestart i september og februar

Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og videreuddannelse som ergoterapeut.

En ergoterapeut arbejder med mennesker, der har behov for hjælp til at få en bedre hverdag. En hverdag, hvor den enkelte kan udføre de aktiviteter, som han/hun har lyst til og brug for at udføre.

Ergoterapeuter anvender mange forskellige metoder i deres virke, men først og fremmest anvendes hverdagsaktiviteter i træningsøjemed. Ligeledes arbejder ergoterapeuter med at tilpasse aktivitet og omgivelser til den enkelte og dennes behov.


Bliv anerkendt specialist indenfor otte retninger

Når du har opnået et vist niveau af erfaring og viden, kan du søge om at få titlen som certificeret kliniker eller specialist. De otte specialer giver dig et godt indblik i de retninger, du kan arbejde med som ergoterapeut.

Vejledning og undervisning er vigtigt i arbejdet

Generelt er rådgivning, vejledning og undervisning en central del af ergoterapeutens arbejde, og det kan være både indenfor det offentlige og på det private arbejdsmarked.

Du kan fx søge job på hospitaler, sundhedscentre, børneinstitutioner, skoler, genoptrænings- og rehabiliteringscentre og i psykiatrien. Du kan også starte din egen private praksis inden for fx børneergoterapi, neurologi, arbejdsmiljø eller sundhedsfremme og forebyggelse.

Hør tidligere studerende fortælle, hvad de laver i dag

Min bachelor åbnede døren til mit ønskejob, hvor jeg gør noget godt for andre

Jeg arbejder i Brobyggerne, der er et team med fokus på at fremme trivsel og forbygge ensomhed i Aalborg kommune. Jeg skrev min bachelor i samarbejde med dem, og to måneder efter min sidste eksamen blev jeg en del af teamet. Her arbejder jeg med at skabe relationer og bygge bro ind i fællesskaber for ældre i kommunen. Mit arbejde bringer både mine ergoterapeutiske kompetencer og viden i spil, og jeg går hjem med en følelse af, at jeg har gjort noget godt for et andet menneske.

Søren Pedersen

Ergoterapeut i team Brobyggerne i Aalborg kommune

Mit job er både simpelt og komplekst - og meget interessant

Det neurologiske speciale er på samme tid meget simpelt, men alligevel også meget komplekst. Jeg synes, det er interessant, at der er så tæt en forbindelse mellem teori og praksis. Det er fedt at nørde, hvordan en blodprop eller hjerneblødnings placering kommer til udtryk i en undersøgelse og vurdering. Ingen patientforløb er ens, og det gør mig stolt, at mit fag indebærer at kunne rumme det hele menneske og dets symptomer på den tid, som vi har til at vurdere deres genoptræningsbehov og -potentiale.

Bolette Kristence Johansen

Ergoterapeut i Neurologisk team (Apopleksi) på Aalborg Universitetshospital

Alumnenetværk

Bliv medlem af alumnenetværket, der er et netværk for tidligere studerende på ergoterapeutuddannelsen i Aalborg. Gennem nyhedsbrevet vil du blive orienteret om, hvad der foregår på uddannelsen og få invitationer til arrangementer på uddannelsen og på UCN.

Det er gratis at være medlem af Alumnenetværket. I enkelte tilfælde opkræves dog et mindre beløb ved deltagelse i arrangementer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Ergoterapeutuddannelsen samarbejder meget gerne om praksisinitierede forbedringsprojekter. Tøv ikke med at kontakte os på sah@ucn.dk, hvis du har et forslag til et projekt, der med fordel kunne undersøges nærmere og som vi kunne samarbejde om.

Videreuddannelse på kandidatniveau

Vi anbefaler altid, at du undersøger dine muligheder for videreuddannelse på www.ug.dk, på de andre danske uddannelsesinstitutioners hjemmesider eller kontakter deres studievejleder. På UCN kan du få vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder hos studievejledningen.

En professionsbachelor i ergoterapi er adgangsgivende til forskellige kandidatoverbygninger. For at illustrere bredden af dine fremtidige muligheder kan for eksempel nævnes:

  • Kandidat i ergoterapi (SDU)
  • Anvendt filosofi (AAU)
  • Klinisk videnskab og teknologi (AAU)
  • Socialt arbejde (AAU)
  • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (AU)

Går du med iværksætterdrømme?

Start din egen virksomhed under studiet og bliv din egen arbejdsgiver.

På UCN får du inspiration, råd og hjælp til at udvikle dine egne forretningsidéer – uanset hvor langt du er i processen. Vores innovationsmiljø Next Step tilbyder flere forskellige forløb, som både kan følges online og i Innovationshuset i Aalborg.