Gå til hoved indhold

Bioanalytiker

En uddannelse på 3,5 år, hvor du lærer om diagnostik, bioanalyse, laboratoriefærdigheder samt blod- og vævsprøver.

Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og videreuddannelse som bioanalytiker.

De fleste bioanalytikere arbejder på sygehuse og hospitaler. De arbejder ofte "bag linjerne" i laboratoriet, men kan også f.eks. tage blodprøver fra patienter. Bioanalytikere kan også arbejde indenfor det private - f.eks. i medicinalindustrien eller indenfor forskning.

Bioanalytikere arbejder med prøver fra patienter, fx blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikerne selv, andre får de fra hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Analyseresultaterne bliver brugt af lægerne til at fastslå, hvad patienten fejler, og til at holde øje med om behandlingen virker.

Arbejdsfeltet er meget bredt, idet der indgår både komplekst teknologisk udstyr og manuelt arbejde. Arbejdet stiller krav til en bred faglig viden samt selvstændighed, ansvarsfølelse og samarbejdsevne. Det er vigtigt, at analyserne er nøjagtige, da en eventuel behandling er afhængig af korrekt diagnose.

Videreuddannelse på kandidatniveau

Vi anbefaler altid, at du undersøger dine muligheder for videreuddannelse på www.ug.dk, på de andre danske uddannelsesinstitutioners hjemmesider eller kontakter deres studievejleder. På UCN kan du få vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder hos studievejledningen.

En professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik (bioanalytiker) er adgangsgivende til forskellige kandidatoverbygninger. For at illustrere bredden af dine fremtidige muligheder kan for eksempel nævnes:

  • Folkesundhedsvidenskab (AAU)
  • Klinisk videnskab og teknologi (AAU)
  • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (AU)

Derudover har du forskellige muligheder for at bygge videre på din uddannelse. Besøg f.eks. Danske Bioanalytikere og se muligheder.