Gå til hoved indhold

Bioanalytiker

En uddannelse på 3,5 år, hvor du lærer om diagnostik, bioanalyse, laboratoriefærdigheder samt blod- og vævsprøver.
  • Professionsbachelor

  • 3,5 år

  • Hjørring

  • Studiestart i september og februar

Fag og opbygning

Her kan du læse om fag og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til bioanalytiker.

Uddannelsen til bioanalytiker tager 3,5 år og er fordelt på 7 semestre. Cirka 2/3 af uddannelsen består af teoretisk undervisning, mens den sidste 1/3 udgøres af klinisk uddannelse (praktik).

Både teori og praktik fordeler sig på følgende fire fagområder:

  1. Sundhedsvidenskabelige fag, svarende til 120 ECTS
  2. Naturvidenskabelige fag, svarende til 60 ECTS
  3. Humanistiske fag, svarende til 10 ECTS
  4. Samfundsvidenskabelige fag, svarende til 20 ECTS

Læs mere om de enkelte semestre

Udlandsophold

På uddannelsen har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et kortere eller længere studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Studieordning og officielle dokumenter

Find studieordning, karaktergennemsnit og anden formel information om uddannelsen.