Gå til hoved indhold

Et praktikforløb er en del af den studerendes uddannelse, hvor den studerende skal opnå en dybere praktisk og virkelighedsnær indsigt, der indebærer en faglig udvikling ud fra de fag, den studerende har på uddannelsen. Derfor stiller UCN følgende krav og forventninger til vores praktikvirksomheder:

 • Virksomheden skal have et CVR-nummer
 • Virksomheden skal have en firmaadresse, som er praktikantens primære arbejdssted
 • Der skal være opgaver til en fuldtidsstilling (37t/uge)
 • Opgaverne skal være studierelevante og adressere læringsmål for praktikken (Læs mere om mulige opgaver)
 • Der skal være tilknyttet en praktikvejleder i virksomheden, der kan give faglig sparring
 • Praktikvirksomheden skal afsætte tid til dialog om professionel faglig og personlig
 • Praktikanten skal kunne have sin daglige gang i virksomheden, herunder adgang til et skrivebord og licenser til relevante programmer m.v.

Formelle hensyn

 • Før praktikken aftaler den studerende konkrete opgaver for praktikken i samarbejde med virksomheden.
 • Opgaverne skal godkendes af virksomheden, den studerende samt vejlederen (UC-underviser).
 • Den studerende kan ikke starte praktikforløbet, før samtlige krævede godkendelser inkl. dokumentation fra alle parter er registreret i Praktikportalen.
 • Den studerende afslutter praktikforløbet med en eksamen på UCN.
 • Samarbejdet mellem den studerende og virksomheden kan fortsætte efter praktikken – f.eks. som studiejob og/eller at den studerende skriver sin afsluttende eksamensopgave med afsæt i virksomheden.

Erkendtlighed til praktikanter

Virksomheder og institutioner har mulighed for at give studerende, der er i ulønnet praktik i Danmark eller i udlandet, en erkendtlighed på op til 3.375 kr. pr. måned, som en påskønnelse af de studerendes indsats under praktikforløbet.

Der er i reglerne følgende rammer for at give erkendtlighed:

 1. Den studerende indgår ikke som arbejdskraft under opholdet i en offentlig eller privat virksomhed
 2. Den studerende selv – eventuelt i samarbejde med uddannelsesinstitutionen – fastlægger rammerne for opholdet
 3. Der er ikke en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold
 4. Erkendtligheden ydes ikke som en på forhånd fastsat indkomst, som den pågældende i lighed med løn kan påregne at modtage
 5. Det er frivilligt for virksomheden, hvorvidt den vil give den pågældende en erkendtlighed
 6. Beløbet er ikke højere end svarende til 3.375 kr. om måneden.

Muligheden for at tildele erkendtlighed fremgår af bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og bekendtgørelse om de tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der kan findes på retsinformation.dk.