Gå til hoved indhold

Institutionsakkreditering

UCN blev i 2021 institutionsakkrediteret. Det betyder, at Akkrediteringsrådet har vurderet, at vores kvalitetssystem og arbejdet med det er tilpas udviklet og dermed er en garanti for kvalitet i vores uddannelser.

Det danske akkrediteringssystem omfatter universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier samt de kunstneriske – og de maritime uddannelsesinstitutioner. Systemet blev etableret i 2007 og har til formål at styrke uddannelsesinstitutionernes arbejde med at udvikle uddannelser med stadigt højere faglig kvalitet og relevans.

Med akkrediteringsloven fra 2013 overgik systemet løbende fra akkreditering af hver enkelt uddannelse til i stedet at akkreditere hele uddannelsesinstitutioner (institutionsakkreditering).

Positiv institutionsakkreditering

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 2. marts 2021 behandlet akkrediteringen af University College Nordjylland (UCN), hvor Rådet har akkrediteret University College Nordjylland positivt.

Rådet har vurderet, at der er god kvalitet i udmøntningen af kvalitetssikringsarbejdet. Det vil sige, at UCN’s indsats er velbeskrevet og bygger på en velfungerende og systematisk praksis. Institutionen har et udbygget informationssystem med relevante data for det enkelte uddannelsesudbud og fastlagte politikker for, hvornår og hvorledes ledelsen vil skride ind over for et uddannelsesudbud, der viser tegn på problemer.

Se afgørelsesbrev og akkrediteringsrapport (PDF)

Spørgsmål til akkreditering?

Rie Nielsen

Kvalitetschef

E-mail:
rni@ucn.dk
Telefon:
72691560