Gå til hoved indhold

RPL i undervisningen

Undervisningen på UCN understøtter, at studerende udvikler faglig identitet, professionel dømmekraft og handlekompetence.

Undervisningen tilrettelægges med afsæt i seks grundprincipper, der skaber gode rammer for refleksion. Undervisningen kan folde sig ud på mange måder, men fælles er en tæt kontakt til praksis og et solidt, teoretisk fundament. I videoerne her kan du se eksempler på, hvordan forskellige undervisere på forskellige uddannelser tilrettelægger undervisning med afsæt i RPL.

Du kan læse mere om de seks grundprincipper i Hvidbog om Refleksiv Praksislæring.

EKSEMPEL

Virtuel Kommune: simulering af virkeligheden

Offentlig sagsbehandling er kompliceret i praksis, men det er svært for studerende at forstå, før de selv har erfaring med det. I filmen fortæller Lektor Lene Faurholt Gravgaard fra PBA-uddannelsen i Offentlig Administration, hvordan simuleret praksis kan træne de studerende i konkret sagsbehandling og opgaveprioritering i en virkelighedsnær kontekst, hvor de studerende selv er hovedaktører.

EKSEMPEL

Levende cases: I tæt samarbejde med lokalområdet

Adjunkt og ph.d. Stine Bylin Bundgaard fra pædagoguddannelsen fortæller, hvordan et tæt samarbejde med pædagogiske institutioner i lokalområdet bidrager til at gøre casearbejdet virkelighedsnært og realistisk. De studerende arbejder med professionelle dilemmaer, som de undersøger fra forskellige vinkler og teorier, og reflektere over handlemuligheder.

EKSEMPEL

Integreret litteratursøgning og forskning

Teknologi og forskning udvikler sig hele tiden, så det er en udfordring for både undervisere og studerende at holde sig opdaterede. Derfor har lektor Susanne Hjorth Hansen og bibliotekar Karen Rask Mortensen udviklet et undervisningsforløb, der har fokus på at integrere litteratursøgning og aktuel forskning i undervisningen.

Kontakt Enhed for Refleksiv Praksislæring

Inge-Kathrine Petersen

Udviklingskonsulent

E-mail:
ikp@ucn.dk
Telefon:
72690703