Gå til hoved indhold

Logo og visuel identitet

Vores logo er også vores navn og vores primære grafiske element. Det samlede logo består af to dele: et navnetræk (UCN) + en beskrivelse (ex. "Professionshøjskolen").

Hovedelementet i logoet er navnetrækket der, ligesom de øvrige bærende grafiske elementer, er inspireret af et modernistisk formsprog baseret på grundformer og deres enkle æstetik. Navnetrækket er geometrisk forankret og nøje afstemt, så det fremstår genkendeligt og læsbart fra ethvert perspektiv.

Læs om vores design og download logo


Prædefinerede sammensætninger

Navnetrækket er nemt at identificere, læse og afkode, men skal i praksis tilpasse sig forskellige afsender- og tilhørsforhold. Derfor optræder navnetrækket ofte sammen med en beskrivelse, som f.eks. "Professionshøjskolen" i nogle prædefinerede sammensætninger.

I situationer og på steder, hvor man kender os godt, bruges logoet uden "Professionshøjskolen".

Principper

  • Stolthed - vi placerer og bruger vores logo med stolthed på alle medier og i al kommunikation
  • Farver - vores logo kan kun optræde i Brand Blue, negativ (hvid) og undtagelsesvis sort – med fokus på optimal synlighed
  • Kvalitet - for at opretholde kvaliteten i vores visuelle udtryk, bruges de prædefinerede logoversioner og tilknyttede guidelines

Logo-versioner og brand-farve

Bomærket [UCN] er vores primære logo, og skal altid være synligt på tværs af alle medier og formater.

Supplerende versioner af logo

Der findes to supplerende versioner af logoet, som bruges i situationer, hvor bomærket alene ikke er tilstrækkeligt, og hvor der er behov for at øge forståelsen og understrege afsenderforholdet.

  1. Venstre-versionen – bruges, som titlen angiver, i venstrestillede opsætninger
  2. Center-versionen – bruges i tilfælde, hvor den ganske enkelt passer bedre til det aktuelle formål eller format

UCN's brand-farve "Brand blå"

  • CMYK 100, 21, 28, 78
  • RGB 0, 66, 80
  • HEX 004250

Kontakt

Jannie Virklund

Design manager

E-mail:
jav@ucn.dk
Telefon:
72690324