Gå til hoved indhold

Studieaktiviteter på UCN

På UCN anses formidling og konkretisering af studieaktiviteter som et vigtigt skridt mod at skabe forventningsafstemning mellem undervisere og studerende.

Studieaktivitetsmodellen er et fælles værktøj, der bruges af alle professionshøjskoler til at illustrere underviserens fordeling af studieaktiviteter og den arbejdsindsats, som de studerende forventes at yde i forbindelse med forskellige undervisnings-, studie- og læringsformer. Modellen er inddelt i fire kategorier, som til sammen viser den forventede arbejdsindsats på hver uddannelse og på det enkelte semester.  

På UCN bruger vi studieaktivitetsmodellerne til at: 

  • Tydeliggøre overfor de studerende, at de samlede studieaktiviteter reelt udgør en fuldtidsuddannelse. 
  • Vise de forskellige typer af studieaktiviteter, som indgår i en professions- og erhvervsrettet uddannelse. 
  • Åbne op for kommunikation og forventningsafstemning mellem studerende og undervisere i forhold til arbejdsindsats og i forhold til roller og ansvar i de forskellige typer af studieaktiviteter. 

Studieaktiviteterne er tilpasset hver uddannelse 

Underviserne på UCN bruger meget tid på at tilrettelægge og tilpasse studieaktiviteter, hvor de studerende opnår den ønskede viden, færdigheder og kompetencer i løbet af deres uddannelser. Studieaktiviteter varierer dog hen over studiet. Af den grund mener vi ikke, at det er nok kun at lave en studieaktivitetsmodel for uddannelsen som helhed.  

Vores undervisere udarbejder modellerne for både hver uddannelse og hvert enkelt semester. Dette giver et overblik over den forventede arbejdsindsats samt vægtningen af forskellige undervisnings- og læringsformer på hvert semester. På den måde er både undervisere og studerende indforstået med, hvad de går ind til.  

Eksempel på model, der illustrerer aktiviteter

På UCN’s interne studienet, Mit UCN, kan indskrevne studerende og ansatte finde studieaktivitetsmodellerne for hver uddannelse.  

Her ser du et eksempel på en studieaktivitetsmodel.