Gå til hoved indhold

Internationalisering

På UCN arbejder vi målrettet på at gøre vores uddannelser og studie- og læringsmiljøer mere internationale.

Derfor tilbyder vi udveksling, studie- og praktikophold og andre typer samarbejde, både inden for relevante EU-programmer og gennem internationale netværk og projekter.

Viden fra udlandet øger de studerendes kompetencer

For en dansk videregående uddannelsesinstitution som UCN er det vigtigt at være åben overfor omverdenen for at kunne skabe samfundsværdi. Vores omverden er både lokal og global, og derfor har vi forpligtet os på at udstyre alle vores studerende med et internationalt udsyn.

Et internationalt udsyn og viden fra udlandet øger kvaliteten og relevansen af de kompetencer, som vores studerende opnår. Det er til gavn for et arbejdsmarked, der i stigende grad er globalt forbundet, og hvor det at lykkes i samarbejdet med andre kulturer er afgørende for vækst og velfærd i Nordjylland.

Vores dedikation til internationalisering omfatter både uddannelsesprogrammer og studie- og læringsmiljøer. Vi fremmer også muligheder for udveksling, studie- og praktikophold i udlandet samt deltagelse i forskelligartede uddanelses- og forskningssamarbejder inden for relevante EU-programmer og internationale netværk og projekter. Dette er essentielt for vores medarbejderes og studerendes udvikling og er en prioritet for UCN.

Tre prioriterede indsatser for internationalisering

Formålet med internationalisering på UCN er at danne og uddanne kompetente professionelle med et internationalt udsyn, der skaber samfundsværdi på et lokalt og globalt arbejdsmarked.

Internationalisering spiller en afgørende rolle for UCN som institution og er tydeligt integreret i UCN's overordnede mission og strategiske ambitioner. UCN kan ikke lykkes som videns- og uddannelsesinstitution uden et stort element af internationalt samarbejde. Alle studerende og kursister på UCN skal derfor dannes og uddannes med et internationalt udsyn.

Udvikling af et internationalt udsyn og opnåelse af interkulturelle kompetencer sker gennem nysgerrighed, dialoger og samskabende aktiviteter med andre kulturer, der udfordrer vores selvopfattelse, faglige viden og praksis.

Internationaliseringens formål indfries gennem tre prioriterede indsatser, der tilsammen sætter retningen for internationaliseringsarbejdet på UCN. 

Internationale samarbejdsaftaler er afgørende

For at lykkes med internationaliseringen på UCN er etablering af internationale partnerskaber med udenlandske universiteter, kliniske uddannelsessteder, internationale organisationer og private virksomheder af afgørende karakter. Gennem tætte bånd med vores partnerinstitutioner kan vi tilbyde spændende, internationale muligheder til både vores studerende og medarbejdere samtidig med, at det beriger vores undervisnings- og forskningsaktiviteter. Søg i vores database over registrerede internationale partnere. 

EU's uddannelsesprogram - Erasmus+

UCN har et Erasmus+ Extended University Charter fra Europa-Kommissionen for programperioden 2021-2027. I dag er det en forudsætning, at videregående uddannelsesinstitutioner har et godkendt Erasmus Charter for Higher Education for at kunne få tilskud til mobilitetsprojekter under Erasmus+. Charteret giver UCN mulighed for at deltage aktivt i Erasmus+ programmet, der åbner døre for samarbejde med internationale partnere, udvekslingsophold i udlandet for studerende og medarbejdere samt engagement i EU-projekter, kapacitetsopbygning og strategiske partnerskaber.

UCN's deltagelse i Erasmus+ programmet udgør en enestående mulighed for at skabe et internationalt studiemiljø for vores studerende. Desuden giver det vores medarbejdere mulighed for at bidrage til akademisk og faglig udvikling ved at samarbejde med andre fagfolk og opnå nye perspektiver.

Code of Conduct

UCN opererer i overensstemmelse med det danske Code of Conduct (retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende), der er underlagt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Code of Conduct er designet til at vejlede internationale studerende, der overvejer at studere i Danmark samt potentielle partnere og andre interessenter.

Kontakt

Mette Østergaard Samuelsen

International leder

Telefon:
72691355