Gå til hoved indhold

Organisation

UCN har cirka 8.700 studerende på vores erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, cirka 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og godt 900 ansatte.

Her på siden finder du generel information om UCN's ledelse og bestyrelse, vedtægter samt råd og udvalg.

Centrale dokumenter om UCN

Mission

Vi udvikler Nordjylland

Professionshøjskolen UCN er en regionalt forankret praksisnær vidensinstitution, der med nationalt og internationalt udsyn uddanner og danner de professionelle, som nu og i fremtiden skal skabe bæredygtig vækst og velfærd.

Sammen med professioner og erhverv skaber UCN en særlig læring, viden og innovation, der er nødvendig for, at studerende, virksomheder og institutioner kan og tør handle reflekteret i de dilemmaer, udfordringer og muligheder, som følger af teknologiske og samfundsmæssige forandringer.

Vision 2030

Viden, færdigheder og kompetencer til en ny tid

Professionshøjskolen UCN vil med afsæt i egne styrker og værdier og i samarbejde med omverdenen udvikle sig fra en
uddannelsesinstitution til en vidensinstitution på internationalt niveau med fortsat praksisnært fokus.

Historien kort fortalt

UCN og de øvrige professionshøjskoler i Danmark blev dannet i forlængelse af Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, som Folketinget vedtog i 2007. Sektoren omfatter i dag seks professionshøjskoler.

UCN har formelt eksisteret siden 3. juli 2007 og er en fusion mellem flere uddannelsesinstitutioner.

Det første år omfattede UCN det tidligere CVU Nordjylland (Hjørring Seminarium, Aalborg Seminarium, Socialpædagogisk Seminarium og Skipper Clement Seminariet) og Sundheds CVU Nordjylland (Sygepleje- og Radiografskolen i Aalborg, Vendsyssel Sygeplejeskole, Danmarks Jordemoderskole i Aalborg samt Fysioterapeut- og ergoterapeutskolen). UCN udbød dengang otte professionsbacheloruddannelser samt en række kurser, efter- og videreuddannelser inden for pædagogik og sundhed.

UCN er den første professionshøjskole, der fusionerede med et erhvervsakademi. Det skete 1. januar 2009, hvor Nordjyllands Erhvervsakademi (NOEA) blev en del af den nordjyske professionshøjskole.

Pr. 1. juli 2016 styrkede UCN sine uddannelsesaktiviteter i Thisted, da man overtog uddannelserne til sygeplejerske, pædagog og pædagogisk assistent fra VIA University College. I forvejen udbød UCN markedsføringsøkonom- og finansøkonomuddannelsen i Thisted.

I dag dækker UCN hele Nordjylland med korte og mellemlange videregående uddannelser inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi - med campusser i Aalborg, Hjørring og Thisted. I alt udbyder UCN pr. 1. januar 2024 45 uddannelser på erhvervsakademi-, professionsbachelor- eller erhvervsuddannelsesniveau. Omkring 8.700 studerende læser på UCN. Kurser, efter- og videreuddannelse er samlet i UCN act2learn og UCN Center for Undervisningsmidler (CFU).

Find yderligere information

Tal og fakta Tal og fakta

Find oplysninger, faktuelle nøgletal og information om kvalitetsarbejde på UCN.

Refleksiv Praksislæring Refleksiv Praksislæring

Læs om udviklingen af UCN's professionsdidaktik.

Kvalitetsarbejde Kvalitetsarbejde

Læs om udvikling og dokumentation af kvaliteten af UCN's uddannelser.

Studieaktiviteter på UCN Studieaktiviteter på UCN

Læs om professionshøjskolernes fælles studieaktivitetsmodel.

Internationalisering Internationalisering

Læs om vores arbejde med internationalisering af UCN's uddannelser.