Gå til hoved indhold

Docent

UCN har med Strategi 2030 påbegyndt en transformation fra en uddannelsesinstitution til en praksisnær videninstitution, der bedriver uddannelse og anvendelsesorienteret forskning på et internationalt højt niveau.

I transformationen spiller UCN’s docenter en hovedrolle, når de varetager forsknings- og udviklingsopgaver i tæt samarbejde med UCN’s øvrige forskningsaktive personale og lokale samarbejdspartnere.

UCN’s docenter:

 • Planlægger, styrer og evaluerer forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for erhvervet eller professionen
 • Udvikler ny viden inden for erhvervet eller professionen og bringer ny viden i spil i forhold til udviklingen af erhvervet eller professionen
 • Formidler teori og praksis i relation til erhvervet eller professionen; både gennem undervisning via samarbejder og igennem deres publikationer

Stillingen som docent er en fuldtidsstilling, medmindre deltidsansættelse aftales.

Ansættelsesproces

Den typiske ansættelsesproces for en docentstilling på UCN følger nedenstående trin:

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen af en ansøgers kvalifikationer vil der blive lagt vægt på, at ansøgeren kan dokumentere at:

 • Ansøgeren har et kvalifikationsniveau svarende til ph.d. Kvalifikationsniveauet kan opnås gennem en kombination af formel uddannelse og relevant praksiserfaring. I vurderingen af ansøgerens kvalifikationsniveau kan således indgå erhvervsmæssig beskæftigelse, der har givet tilsvarende forudsætninger
 • Ansøgeren er i stand til selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for erhvervet eller professionen,
 • Ansøgeren besidder dokumenteret, anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk indsigt på højt niveau om erhvervet eller professionen, således at ansøgeren er i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden inden for erhvervet eller professionen og bringe ny viden i spil i forhold til udviklingen af erhvervet eller professionen, og
 • Ansøgeren har undervisningserfaring og erfaring med udvikling af undervisning, herunder at vedkommende er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis, samt i forhold til at koble teori og praksis i relation til erhvervet eller professionen.

Danske Professionshøjskoler har uddybet, hvordan det er afgørende for opnåelse af positiv docentbedømmelse, at ansøger kan dokumentere og beskrive:

 • Solid forskningserfaring samt erfaring med forskningsledelse
 • Forskningsformidling – i form af både publikationer og konferencebidrag.  
 • At ansøgeren er fundingaktiv både ved dokumenteret hjemtagelse, hvor ansøgeren har haft ansvar for fondsansøgning, og ved at ansøgeren demonstrerer løbende fundingaktivitet.  
 • Etablerede nationale og internationale netværk med relevans for forskningsområdet som ansøger indgår aktivt i.    
 • Relevante faglige og metodemæssige kvalifikationer på højt videnskabeligt niveau  
 • Hvordan ansøger skaber og bringer praksisnær og anvendelsesorienteret viden i spil 
 • Relevant undervisningserfaring og relevant erfaring med udvikling af undervisning inden for området beskrevet i stillingsopslaget 

Ansøgningsmateriale

Når du ansøger om et docentur på UCN, vil du blive bedt om at uploade følgende materiale, der vil ligge til grund for udarbejdelsen af den eksterne bedømmelse:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Pædagogisk CV
 • Publikationsliste
 • Forskningsplan
 • Tre udvalgte publikationer
 • Uddannelsesbevis

Det pædagogiske CV skal dokumentere din erfaring vedr. undervisning og udvikling af undervisning/undervisningsmateriale samt vejledning (bachelor, master, kandidat, ph.d.). CV’et bør indeholde et kort refleksionsafsnit med dine pædagogiske og didaktiske overvejelser.

Forskningsplanen har til formål at illustrere dine visioner og potentialer til at udvikle området mhp. at bedømme, hvordan du påtænker at udfylde stillingen. Forskningsplanen må max fylde tre A4-sider og kan adressere følgende emner:

 • Visioner og ambitioner
 • Plan og målsætning på kort og lang sigt
 • Nationale/internationale netværk og hvad de tilfører
 • Refleksion over ansøgers karriereudvikling efter endt Ph.d.
 • Fundingstrategi
 • Dissemineringsstrategi

 

Kontakt

Gro Stengaard Villumsen

Chefkonsulent

Telefon:
72690797
Spørgsmål til UCN's forskningsområder

Signe Bruun Thomsen

HR-Konsulent

E-mail:
sbt@ucn.dk
Telefon:
72690126
Spørgsmål til rekrutteringsprocessen for docenter