Gå til hoved indhold

Bæredygtighed på UCN

Vores arbejde med bæredygtighed går hånd i hånd med vores mission: vi vil uddanne professionelle, som kan skabe bæredygtig vækst og velfærd. Derfor inddrager vi bæredygtighed på forskellige måder i vores undervisning, så de studerende får den viden og de kompetencer, der skal til for at drive den grønne omstilling og skabe mere social velfærd i samfundet.

Samtidig udforsker vi hele tiden nye måder at skabe grønnere studiemiljøer og bedre trivsel.

Læring skaber bæredygtige kompetencer

Bæredygtighed er et område, som ligger vores studerende og kursister nært. Vi ser det i deres ønske om at gøre en forskel i samfundet – hvad end det drejer sig om grøn omstilling eller social bæredygtighed.

De studerendes og kursisternes ønske vil vi gerne imødekomme. Det gør vi gennem vores kerneydelser: undervisning og forskning. Ved at inddrage bæredygtighed i undervisningen klæder vi studerende og kursister på til at kunne arbejde med området både under og efter deres studie eller kursus. Derudover forsker vi i området for at få ny viden om bæredygtighed, som vi kan give videre til vores studerende og kursister.

Bæredygtighed i undervisningen

Udfordringer skal forberede de studerende på byggebranchens klimakrav
Udfordringer skal forberede de studerende på byggebranchens klimakrav
Studerende lærer om bæredygtige forretnings­modeller gennem gamification
Studerende lærer om bæredygtige forretnings­modeller gennem gamification
FN’s verdensmål danner ramme for undervisningen
FN’s verdensmål danner ramme for undervisningen

De studerende klædes på til at gøre en forskel

FORSKNING

Byggeriets grønne omstilling skal styrkes

Vi er involveret i en række forsknings- og udviklingsprojekter, der undersøger byggebranchens udfordringer og barrierer i forbindelse med de globale klima- og bæredygtighedsmål. Formålet med forskningen er at bidrage til en bedre forståelse af den nuværende praksis og at komme med forslag til, hvordan vi udvikler branchen i en grønnere retning.

FORSKNING

Rummelighed i den pædagogisk praksis

De sociale fællesskaber, som mennesker indgår i, er karakteriseret ved både inklusion og eksklusion. Det skaber særligt udfordringer for folk, der arbejder med pædagogik. På UCN deltager vi i forsknings- og udviklingsprojekter, der undersøger, hvordan man i det pædagogiske arbejde bedre kan skabe og understøtte inkluderende fællesskaber for børn, unge og voksne.

EKSEMPEL PÅ FORSKNINGSPROJEKT

Sustainability teaching CAse studies for Business & Engineering Education (SCABEE)

Dette Erasmus+-projekt fokuserer på at styrke undervisningen i bæredygtighed. En række tekniske og merkantile uddannelser i ind- og udland inddrages i analysen. På UCN undersøges det blandt andet, hvordan bæredygtighed allerede adresseres på uddannelserne eksport og teknologi samt produktudvikling og teknisk integration. Målet er at udvikle 16 teaching case studies, som underviserne kan bruge i deres undervisning.

Grønne studiemiljøer og trivsel

På UCN’s campusser har vi taget flere initiativer, som bidrager til at sænke vores ressourceforbrug og CO2-udslip. Vi har også indført forskellige indsatser, som skal sikre trivsel blandt studerende, kursister og medarbejdere.