Gå til hoved indhold

Den teknologiske udvikling skaber muligheder og løsninger, som vi ikke drømte om kunne lade sig gøre for bare 10-20 år siden. Med den hastige udvikling er det afgørende, at vi hele tiden undersøger og skaber ny viden om, hvordan de nye teknologier påvirker menneskers levevilkår.

Vores forskning foregår i tæt samarbejde med aktører på sundhedsområdet og bidrager til at udvikle såvel uddannelser og praksis som de erhverv, der leverer nye teknologiske løsninger til sundhedsvæsenet.

Forskningen på området er forankret i vores forskningscenter Sundhed og anvendt teknologi samt i forskningsgruppen Digitaliseret teknologi i sundhedsfaglig kontekst på UCN's sygeplejerskeuddannelse.

Herunder kan du læse om tre eksempler på anvendelsesorienterede forskningsprojekter, vi er involveret i - i tæt samarbejde med praksis.

Projekt

IDEAHL

Projektet er et europæisk HorizonEurope-projekt og inddrager 14 europæiske samarbejdspartnere. Projektet har til formål at udvikle og teste viden, modeller og policy for Health Literacy (HL) og Digital Health Literacy (DHL) med henblik på, at borgerne bliver digitalt kompetente i relation til at leve et sundt og aktivt liv. Den genererede viden skal danne afsæt for, at der kan udvikles en omfattende og inkluderende Digital Health Literacy strategi i Europa.

Projekt

INNOPANTEC

Projektet er et Interreg.-projekt, der foregår i et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og Mölndal kommune. Projektet kortlægger gennem observationer og interviews smittespredning af bl.a. COVID-19 på to plejecentre i Danmark og to plejecentre i Sverige. Det sker ud fra en undersøgelse af hygiejne, indretning og adfærdsmønstre. Viden og resultater fra projektet skal danne afsæt for kompetenceudvikling og udvikling af nye teknologiske løsninger, der kan øge hygiejne og nudge til smittereducerende adfærd på plejecentre. 

Projekt

VR-UNDERSTØTTET LÆRING

Projektet har til formål at undersøge værdien af VR-understøttet undervisning i relation til færdighedstræning og simulation i sygeplejerskeuddannelsen. Projektet er et effektstudie, der sammenligner VR i kombination med simulation og undersøger validiteten af anvendelsen af VR alene, brugen af fantomer alene og en kombination af begge. Forskningsprojektet udføres i samarbejde med FoKSy (Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje ved Aalborg Universitetshospital) og NordSim (Center for færdighedstræning og Simulation Region Nordjylland).

Forskningssamarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland

UCN og Steno Diabetes Center Nordjylland samarbejder om at sikre verdens bedste diabetesbehandling og et bedre liv for mennesker med diabetes. Samarbejdet har konkret handlet om det digitale børneunivers, herunder Steno-appen og VR-kost; to teknologier, der skal hjælpe børn og forældre til at komme godt i gang med diabetesbehandlingen.