Gå til hoved indhold

Forskningen er forankret på UCN’s ergoterapeutuddannelse. Vores forskningsprojekter kan ligeledes omhandle undersøgelser af aktivitetsvidenskabelige begreber eller sammenhænge mellem f.eks. aktivitet, sundhed og livskvalitet. Vi forsker også i udvikling, afprøvning og evaluering af komplekse ergoterapeutiske interventioner for forskellige målgrupper.

Vi har desuden interesse for og erfaring med at udvikle, oversætte og validere ergoterapeutiske redskaber, så de kan understøtte en evidensbaseret ergoterapeutisk praksis. Derudover forsker vi i udvikling af uddannelsens kvalitet gennem forskningsbaseret viden.

I fagmiljøet forskes der således i ergoterapi og aktivitetsvidenskab indenfor følgende emner:

  • Aktivitet, sundhed og livskvalitet i et aktivitetsvidenskabeligt, ergoterapifagligt og samfundsmæssigt perspektiv
  • Udvikling, oversættelse og validering af ergoterapeutiske redskaber
  • Udvikling, afprøvning og evaluering af komplekse ergoterapeutiske interventioner
  • Udvikling, afprøvning, evaluering og implementering af hjælpemidler og teknologier
  • Udvikling af uddannelsens kvalitet gennem forskningsbaseret viden

Gennem uddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter skabes og omsættes viden til gavn for borgere, profession og samfund.

Ergoterapeutuddannelsen er involveret i en række forsknings- og udviklingsprojekter. Herunder kan du læse om tre af projekterne.

Projekt

OVERSÆTTELSE OG VALIDERING AF UNDERSØGELSESREDSKABER

Formålet med projektet er psykometrisk testning af de danske versioner af redskaberne D-CAMQs og D-SAMQ. Hertil kommer undersøgelse af redskabernes anvendelighed blandt ergoterapeuter, ergoterapeutstuderende og klienter samt af, hvorvidt fokus på den terapeutiske relation medvirker til at fremme en klientcentreret praksis. Projektgruppen udgøres af Eva Wæhrens, Marc Sampedro Pilegaard, Anette Enemark Larsen og Kristina Tomra Nielsen.

Projekt

TEKNOLOGI OG HJÆLPEMIDLER TIL KOL-PATIENTER

Forskningsprojektet er et narrativt litteraturstudie, som har til formål at undersøge litteratur som beskriver hvordan hverdagsteknologi og hjælpemidler understøtter udøvelsen af daglige aktiviteter hos personer med KOL. Projektet udføres i samarbejde mellem Professionshøjskolen UCN, VIA University College samt Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Projekt

VELFÆRDSTEKNOLOGI I BO- OG DAGTILBUD

Følgeforskningsprojektet undersøger, hvordan forskellige velfærdsteknologiske løsninger kan anvendes i det faglige arbejde med brugere og beboere med udviklingshæmning i danske kommunale institutioner. Der er foretaget undersøgelser i syv kommuner, heriblandt Hillerød Kommune og Gladsaxe Kommune. Projektet hører under KL’s projekt Fremfærd Særlige Behov om ”Velfærdsteknologi i dag- og botilbud”.

Se alle projekter, publikationer og forskere

Projekter
Projekter

Vi har fokus på forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samarbejde med praksis, der skaber værdi for borgere, profession og samfund.

Publikationer
Publikationer

Forskningsarbejdet munder hvert år ud i en række videnskabelige publikationer. De fleste ligger tilgængelige til download.

Forskere
Forskere

Ergoterapeutuddannelsen har en række aktive forskere tilknyttet med en specialiseret viden om aktivitet og deltagelse i hverdagslivet.

Kontakt

Rina Juel Kaptain

Lektor

E-mail:
rio@ucn.dk
Telefon:
72690928