Gå til hoved indhold

Digitalisering og digitalt medierede arbejdsformer er blevet et grundvilkår inden for næsten alle erhverv og professioner, hvorfor vi finder det væsentligt at forske i, hvorledes digitalt understøttet undervisning bidrager til bedre undervisning, større variation i undervisning og mere eller bedre læring til gavn for de lærende og for praksis- og professionsområderne.

Senest har COVID-19 vist behovet for uddannelsesfleksibilitet og andre måder at tilrettelægge og afvikle undervisning på. Forskning i digitalt understøttet undervisning på UCN peger på, at fleksibel undervisning kan medvirke til bedre uddannelseskvalitet.

Projekt

ONLINEUNDERVISNING UNDER COVID-19

Projektet undersøger erfaringerne med onlineundervisning under Covid-19-nedlukningen af de videregående uddannelsesinstitutioner i 2020. Gennem projektet indsamles bred og solid viden om en række centrale spørgsmål ifm. onlineundervisningen. Undersøgelsen er et samarbejde mellem 10 universiteter og professionshøjskoler og dækker en lang række fagområder og uddannelser. I centrum for undersøgelsen står spørgsmål om hvilke digitalt understøttede undervisningsformer og -praksisser, der har etableret sig under nedlukningen, og hvordan disse er blevet oplevet af studerende og undervisere.

Projekt

DIGITALT UNDERSTØTTEDE REFLEKSIONSPROCESSER

Projektet mål er at undersøge, hvordan digitalt understøttede refleksionsprocesser påvirker refleksion med, i og over praksis for studerende på diplomuddannelserne. Formålet er således at opnå mere viden om, hvad der sker med de studerendes refleksionsprocesser, når vi ændrer undervisningsformen til digitale læringsforløb. Sekundært søger projektet inputs til at udvikle en e-didaktik for UCN’s efter- og videreuddannelse med særligt fokus på at koble den praksis, som de studerende ofte er solidt forankret i, med refleksion, læring og professionsudvikling.

Projekt

PODCASTS SOM SUPPLEMENT

Projektet har til formål at udvikle podcasts, som bidrager til at mediere overgange mellem campus og klinisk praksis i sygeplejerskeuddannelsen. Brugen af podcast om bl.a. sygeplejeteori, og hvorledes denne medierer overgange og støtter de studerende undersøges gennem forskellige metodiske tilgange. Projektet har til formål at undersøge, hvorledes podcasts kan bidrage til den formelle og non-formelle undervisning i efter- og videreuddannelsesregi på UCN.

Susanne Dau fortæller om sin forskning

Susanne Dau er docent på Professionshøjskolen UCN og forsker i teknologiforståelse i uddannelsessystemet. Hun undersøger bl.a., hvordan studerende kan bruge fleksible uddannelsesmiljøer der er understøttet af teknologi.

Kontakt

Susanne Dau

Docent

E-mail:
sud@ucn.dk
Telefon:
72691246