Gå til hoved indhold

Pædagogik udfolder sig ofte gennem aktivitet, der skaber udviklingsrum gennem eksempelvis musik, drama, værkstedsarbejde, naturoplevelser eller gennem idræt og bevægelse. På den baggrund er viden om æstetiske og kropslige processer og udtryk afgørende for høj kvalitet i det pædagogiske arbejde.

Siden 2018 har man på lærer- og pædagoguddannelserne på UCN sammen med landets øvrige professionshøjskoler været en del af det nationale udviklingsprojekt Playful Learning. Fra 2019 er dette projekt blevet udvidet til også at omfatte en national forskningsdel, som UCN deltager i.

På pædagoguddannelsen på UCN har man i mange år arbejdet med æstetiske processer på forskellige måder. Det har været i udviklingsprojekter på uddannelsen og i samarbejde med praksis, og i senere år har dette tillige været omdrejningspunkt for forskning.

Projekt

PLAYFUL LEARNING

Pædagog- og læreruddannelsen på UCN deltager i sektorens fælles udviklings- og forskningsprojekt Playful Learning med både ph.d.-studerende og seniorforskere. Seniorforskerne er professor Julie Borup Jensen og docent Oline Pedersen, og de har særligt fokus på at udforske kulturforandringer og -forankringer som en del af det at arbejde med en legende tilgang til læring. Derudover indgår to ph.d.-projekter "Reframing the Educational Setting" v. Jennifer Ann Skriver og "Legende stemninger og atmosfærer i professionsdidaktikken" v. Lotte Agnes Lausen.

Projekt

ÆSTETISKE PROCESSER I DAGTILBUD

På UCN har vi to ph.d.-projekter om æstetiske processer i dagtilbud. Ph.d.-projektet ”Fællesskab ved æstetiske processer i dagtilbud” v. Hanne Kusk er en del af det nationale projekt LegeKunst. Det undersøger, hvordan æstetiske samskabelsesprocesser mellem børn, pædagoger og kunstnere kan udvikle fællesskaber med plads til leg, eksperimenter og dannelse. Ph.d.-projektet ”Leg og æstetik i børnehaven” v. Anne Sophie Kjeldahl undersøger, hvordan pædagogisk personale arbejder med æstetiske læreprocesser og betydningen heraf for børns leg og deltagelsesmuligheder.

Projekt

MUSIKALSKE FÆLLESSKABER I FOLKESKOLEN

Ph.d.-projektet ”Musikalske fællesskaber i folkeskolen” v. Mannuela Emelia Rauff Hansen undersøger musikundervisningen i folkeskolen med fokus på at identificere elevernes oplevede værdi af musikundervisningen med henblik på fællesskab og skabelse. I forlængelse heraf skaber projektet viden om, hvordan musikalske fællesskaber bedst kan faciliteres og kvalificeres i folkeskolen. Projektet er finansieret af Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning og er i samarbejde mellem AAU og UCN.

FORSKNINGSNETVÆRKET BLÆK

Forskningsnetværket BLÆK (Børn, Leg, Æstetik og Kunst) er et nordisk forskningsnetværk med fokus på kunst og legende æstetiske processer med de yngste børn (0-6 år). Formålet er at imødekomme behovet for forskning indenfor æstetiske processer med fokus på de mindste, leg, kunst og æstetiske processer. Lektor Hanne Kusk på UCN er leder og kontaktperson for netværket.

Kontakt

Oline Pedersen

Docent

E-mail:
olp@ucn.dk
Telefon:
72690709

Hanne Kusk

Lektor

E-mail:
hku@ucn.dk
Telefon:
72690754