Gå til hoved indhold

Forskningscenteret bedriver praksisnær og anvendelsesorienteret forskning, som er relevant for samfundet, sundhedsvæsenet og fysioterapeutuddannelsens forskningsbasering samt videngrundlag. Forskningscenteret har tre forskningsprogrammer:

  • Muskuloskeletal sundhed
  • Livsstilsrelaterede sygdomme og fysisk aktivitet
  • Neurologi og traume

Forskningscenteret indgår i flere nationale som internationale forskningssamarbejder med regioner, kommuner, private sundhedsaktører, universiteter og professionshøjskoler samt kliniske forskningsmiljøer. Vi lægger vægt på i samarbejde med praksis at skabe et attraktivt forskningsmiljø med stor grad af studenterinvolvering.

Fysioterapeutuddannelsen råder over et 400 kvm stort bevægelses- og testlaboratorium, som sætter os i stand til at arbejde med test, analyse og undersøgelse indenfor biomekanik, bevægelses- og aktivitetsanalyse, kardiovaskulære og fysiologiske test, non-invasiv sensorteknologi for monitorering af vitale parametre i væv, kraftudvikling og muskelaktivering osv.

Forskningscenteret er involveret i cirka 30 forskningsprojekter. Herunder nævnes tre eksempler.

Projekt

HØJ INTENSIV STEP TRÆNING (HIGT)

Høj intensiv step træning (HIGT) kan bidrage til bedre gangfunktion for personer efter hjerneskade. I projektet, som er et samarbejde mellem fysioterapeutuddannelsen ved UCN, Forskningsafdelingen Hammel Neurocenter, Neuroenhed Nord Brønderslev, Aalborg kommune, Jammerbugt kommune og Thisted kommune, undersøger vi implementering af HIGT.

Projekt

FYSISK TRÆNING TIL UNGE VOKSNE MED SKIZOFRENI

Skizofreni og andre psykotiske lidelser debuterer oftest allerede i begyndelsen af 20’erne og medfører 4-5 gange højere risiko for udvikling af metabolisk syndrom. Disse mennesker lever 5-20 år kortere end andre, hvilket skyldes forskellige risikofaktorer herunder fysisk inaktivitet. Vi gennemfører et ph.d.-projekt i samarbejde med forskningsenheden CARMEN på Psykiatrisk Center Glostrup, København Universitet, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrien i Region Midtjylland og Psykiatrien i Region Nordjylland. Projektet er en del af det nationale VEGA-projekt.

Projekt

SENFØLGER EFTER KRÆFT

Flere mennesker overlever kræftsygdom og lever længere, efter de er erklæret kræftfrie. For at kunne forbedre håndteringen af senfølger hos tidligere kræftpatienter er der behov for optimering af patientforløbene og koordinering af indsatsen mellem sygehuse, almen praksis og fysioterapipraksis. I dette projekt indsamles data med henblik på at udvikle patientforløbene med bedre information til patienterne og udvikling af uddannelsestilbud til læger og fysioterapeuter. Det sker i samarbejde med Region Nordjylland, Aalborg Universitet og Rigshospitalet.

Projekt

SKRØBELIGHED HOS ÆLDRE AMBULANCEPATIENTER

Andelen af ældre, der ringer 112. er stigende. Mange af de ældre er skrøbelige, hvilket medfører nedsat mulighed for at kompensere ved akut sygdom. Skrøbelighedsvurdering har potentiale til at optimere indsatsen for den ældre patient. Ph.d.-projektet undersøger brugen af skrøbelighedsvurdering i den præhospitale indsats. Projektet udføres i samarbejde mellem fysioterapeutuddannelsen ved UCN, Center for Præhospital- og akutforskning ved Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet og Bergen Universitet.

Se alle projekter, publikationer og forskere

Projekter
Projekter

Vi indgår i flere nationale og internationale forskningsprojekter med såvel offentlige som private aktører fra praksis.

Publikationer
Publikationer

Arbejdet i forskningscenteret munder hvert år ud i en række videnskabelige publikationer. De fleste ligger tilgængelige til download.

Forskere
Forskere

Forskningscentret har en række aktive forskere tilknyttet med viden om forskelige områder inden for muskuloskeletal sundhed og fysisk aktivitet.

Kontakt

Allan Riis

Lektor/FoU-koordinator

E-mail:
alr@ucn.dk
Telefon:
72691013