Gå til hoved indhold

Hele livet igennem deltager vi alle i forskellige større og mindre sociale fællesskaber, som alle er karakteriseret ved både inklusion og eksklusion. Dette er et grundvilkår i menneskelige fællesskaber generelt, men en særskilt problematik i pædagogisk arbejde specifikt, idet pædagogik i særlig grad handler om at arbejde med menneskers deltagelse, udvikling, læring og dannelse i fællesskaber. 

Med forskningscenterets satsning på in- og eksklusion i pædagogisk praksis ønsker vi at skabe en national forskningsfaglig niche omkring inklusion og eksklusion i pædagogisk praksis, hvilket bl.a. angår skole, dagtilbud, undervisning og pædagogik i en bred forstand – herunder også sundhedspædagogiske perspektiver. Det er vores mission, at forskningen skal være betydningsfuld og værdifuld for videnskabelige miljøer, børn, unge og voksne, professionsudøvere og for professionsuddannelsernes vidensgrundlag. 

Projekt

DEN MANGFOLDIGE FOLKESKOLE

A. P. Møller fonden har gennem en betragtelig bevilling støttet udviklings- og forskningsprojektet Den mangfoldige folkeskole, hvor samtlige kommuner i Region Nordjylland og UCN sammen vil styrke skolers inklusionsbestræbelser og skabe rum til at flere børn og unge kan lære, trives og dannes i den almene undervisning og deltage i skolens fællesskaber. Forskningscenteret varetager dele af projektets følgeforskning.

Projekt

GOD FRITIDSPÆDAGOGIK I SKOLENS SPECIALTILBUD

Projektet er finansieret af BUPL’s forskningsfond. Et stigende antal elever modtager specialtilbud, hvor fritidsdelen foregår i særlige rammer. Vi ved imidlertid meget lidt om, hvad der kendetegner grundlag for god fritidspædagogik, når denne har specialpædagogiske konturer og forankringer. Forskningsprojektet vil således gennem et mixed methods forskningsdesign skabe praksisnær og anvendelsesorienteret viden om grundlag for god fritidspædagogik i skolens specialtilbud. 

Projekt

BEVÆGENDE IDRÆT FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

Forskningsprojektet vil forsøge at ændre på det forhold, at børn med særlige behov (fx autisme eller ADHD), er mindre fysisk aktive i skole og fritid end deres jævnaldrende. Det er et landsdækkende samarbejdsprojekt mellem tre professionshøjskoler med UCN som lead - finansieret af Novo Nordisk Foundation. Vi samarbejder med 12 idrætsteams om at implementere co-teaching i idrætsundervisningen og øge brobygningen til idrætsfritidslivet for børn med særlige behov.

Se alle projekter, publikationer og forskere

Projekter
Projekter

Vi har fokus på forskningsaktiviteter i samarbejde med praksis og andre videnspartnere og deltager i såvel regionale, nationale som internationale projekter.

Publikationer
Publikationer

Arbejdet i forskningscenteret munder hvert år ud i en række videnskabelige publikationer. De fleste ligger tilgængelige til download.

Forskere
Forskere

Forskningscentret har en række aktive forskere tilknyttet med en dyb og bred indsigt i in- og eksklusion i pædagogisk praksis.

Thomas Engsig fortæller om sin forskning

Thomas Engsig er forskningsleder og docent på Professionshøjskolen UCN og forsker i folkeskolen, herunder særligt inklusion, udsathed og chanceulighed

Pia Frederiksen er ekspert i kønnede problemstillinger i folkeskolen

Pia Frederiksen er forskningsleder og docent og forsker i, hvordan køn har betydning for børns adfærd og muligheder i folkeskolen og dagtilbud.

Kontakt

Thomas Thyrring Engsig

Forskningsleder

E-mail:
tte@ucn.dk
Telefon:
72690627

Jeanette Schade Leth

Forskningskoordinator

Telefon:
72690791