Gå til hoved indhold

Ud over udvikling af teknologiforståelse som selvstændig faglighed arbejdes der i Danmark i vid udstrækning med at integrere teknologiforståelsesfaglighed og -elementer i eksisterende fag. Vi forsker i:  

  • Den fag-faglige udvikling af teknologiforståelse som noget der kan undervises i, og som noget der favner bredt over mange videnskabsfelter (humanistiske, kunstneriske, datalogiske, samfundsfaglige, etc.) 
  • Den fagdidaktiske udvikling af gode måder at arbejde med teknologiforståelse på i skolens og læreruddannelsens undervisning 
  • Udvikling af pædagogisk og organisatorisk velfungerende måder at lave kompetenceløft af undervisere og lærere på inden for den nye faglighed

Da der er tale om relativt nyt forskningsfelt i Danmark, er forskningen også optaget af at definere denne fremvoksende faglighed, og den er kendetegnet ved at bringe forskere sammen fra en række forskellige områder og institutionstyper. Der gennemføres i disse år en række sektorprojekter, som på samme tid er med til at udvikle viden om fagområdet og til at styrke samarbejdet mellem aktører rundt om i landet.

Projekt

TEKNOLOGIFORSTÅELSE I UDDANNELSE AF PÆDAGOGISK PERSONALE

I projektet udvikles og afholdes kompetenceudviklingsforløb om teknologiforståelse for professionshøjskoleundervisere, grundskolelærere og øvrigt pædagogisk personale. Projektet undersøger måder at kombinere kompetenceudvikling og fagfaglig og fagdidaktisk udvikling af teknologiforståelse. Der arbejdes med teknologiforståelse som selvstændigt fag og som element i de eksisterende fag matematik, billedkunst og håndværk og design.

Projekt

KOMPETENCELØFT FOR TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Projektets mål er at udvikle en model for sammenhængende, dyb og praksisforandrende kompetenceudvikling af undervisere på læreruddannelsen. Følgeforskningen i dette projekt undersøger sammenhængen mellem intenderet design for udvikling af faglighed og didaktik og implementeret design for at opbygge forskningsbaseret viden om, hvordan vidensgrundlaget udmøntes i praksis på de forskellige UC’er og i de forskellige fag, og hvorfor der (eventuelt) er forskelle.

Projekt

COMPUTATIONAL PLAY

Projektets formål er at undersøge, hvordan man kan udvikle en legebaseret tilgang til computationel tænkning, som er et element i teknologiforståelse. Projektet er rettet mod yngre børn og pædagogers praksis og undervisning i både daginstitutioner og folkeskoler. Projektet er støttet af midler fra NordForsk og foregår i samarbejde med Universitetet i Stavanger, Halmstad Universitet, Aalborg Universitet og Professionshøjskolen UCN.

Kontakt

Susanne Dau

Docent

E-mail:
sud@ucn.dk
Telefon:
72691246