Gå til hoved indhold

UCN’s forskning hviler primært på kvantitative undersøgelsesværktøjer (Environment Rating Scales). Med dem undersøges på 33-35 punkter, hvordan dagtilbuddet organiseres, hvilke materialer, der er til rådighed, hvilke processer der foregår, og hvordan interaktion foregår i dagtilbuddet med henblik på at vurdere læringsmiljøets kvalitet.

Der måles kvaliteter, der er værdifulde i international sammenhæng og knyttet til børnekonventioner mv., og som går på tværs af nationale kontekster. På den måde kan vi vurdere kvaliteten i dagtilbuddene i Danmark og dermed styrke den politiske, økonomiske, pædagogiske og samfundsmæssige viden og interesse for kvalitet i dagtilbud.

Projekt

OBSERVATIONER OG EKSTERNT TILSYN I DAGTILBUD

Vi samarbejder med en række kommuner om eksternt tilsyn og måling af kvalitet i dagtilbud. I undersøgelserne anvendes måleværktøjerne ITERS-3 (Infant/Toddler Environment Rating Scale) og ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale). På baggrund af observationerne udarbejdes baselines, der viser kvaliteten af læringsmiljøerne. Der udarbejdes institutionsrapporter og kommunerapporter, der danner afsæt for tematiseret praksisudvikling, kompetenceudvikling, udvikling af evalueringskultur og forskningsprojekter.

Projekt

LEGEBASERET PÆDAGOGIK

I projektet undersøger vi de forskningsmæssige perspektiver på pædagogens positionering i forhold til leg i dagtilbud. Hvad er det, som udfordrer pædagogerne? Hvilke barrierer forhindrer pædagogerne i at handle kvalificeret i forhold til leg? – og hvilke pædagogiske kompetencer kalder en legebaseret pædagogik på? Med projektet ønsker vi at bidrage med nye perspektiver på det forskningsmæssige felt indenfor leg og læring og pædagogens rolle i børns leg.

Projekt

INKLUSION OG BØRNEFÆLLESSKABER

I denne undersøgelse ser vi på, hvordan gode dagtilbud arbejder med inklusion af alle børn i fællesskaberne, og hvordan man kan udbrede denne viden for at sikre, at alle børn får muligheder for at udvikle deres potentialer - for derved også at reducere eller helt undgå senere indsatser og støtteforanstaltninger. Hensigten er også at udvikle en model for intervention, der kan hjælpe det pædagogiske personale med at understøtte inklusion.

Kontakt

Torben Næsby

Lektor

E-mail:
trn@ucn.dk
Telefon:
72690520