Học kỳ và chủ đề

Ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng tại Việt Nam

Các khóa học trong chương trình

Mỗi học kỳ được thiết kế theo một chủ đề cung cấp nền tảng cơ bản cho công tác giảng dạy và làm việc với các dự án:

Học kỳ 1
Chủ đề  Khu đất và nhà ở
Học kỳ 2
Chủ đề Khu đất và nhà ở
Học kỳ 3
Chủ đề Kết cấu công trình làm sẵn
Môn tự chọn
Học kỳ 4
Chủ đề Công trình cao tầng
Học kỳ 5
Chủ đề Cải tạo và chuyển đổi
Môn tự chọn
Học kỳ 6
Chủ đề Thực tập
Học kỳ 7
Chủ đề Môn tự chọn
Đồ án tốt nghiệp

Trong học kỳ thứ 3, 4, 5 và 7 sinh viên phải chọn một môn tự chọn và viết một báo cáo về đề tài của môn học đó.

Các môn học chính và môn tự chọn

Chương trình Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng được chia thành các môn học chính bắt buộc và các môn tự chọn khác nhau, sinh viên có thể lựa chọn môn học theo sở thích hoặc chuyên môn của mình.

Các môn học chính được giảng dạy hàng ngày cũng như trong các dự án của mỗi học kỳ, được hoàn thành bởi mỗi nhóm các sinh viên và tham gia kỳ thi cuối mỗi học kỳ.
Các môn học chính bao gồm các chủ đề sau:

  • Tổng quát (30 tín chỉ ECTS): bao gồm Giao tiếp, Phương pháp thiết kế, Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, Công nghệ thông tin, tiếng Anh
  • Chuyên ngành (19 tín chỉ ECTS): Vận hành thương mại và Quản trị, Luật Xây dựng
  • Sản xuất (28 tín chỉ ECTS): Xây dựng và kỹ sư công trường, Quản lý dự án
  • Thiết kế (38 tín chỉ ECTS): Xây dựng và thiết kế, Quản lý dự án
  • Đăng ký đất (10 tín chỉ ECTS): Đăng ký, Khảo sát khu đất

Các môn học tự chọn
Sinh viên có thể lựa chọn các môn học tự chọn phù hợp với sở thích và kế hoạch học tập của mình. Sinh viên cũng được yêu cầu ​​viết báo cáo về chủ đề mà mình đã lựa chọn vào mỗi học kỳ. Báo cáo sẽ được chấm điểm bởi các giáo viên.

Đồ án tốt nghiệp chương trình Cử nhân

Học kỳ 7 bao gồm một dự án tự chọn và đồ án tốt nghiệp cuối khóa (luận án tốt nghiệp) được hoàn thành với một trong ba đề tài sau.

Thiết kế dự án

Môn học tự chọn này giúp bạn có khả năng làm việc như là một Kỹ thuật viên Kiến trúc và nhà Quản lý Xây dựng chuyên về quy hoạch và tư vấn dự án, hoặc điều hành hoạt động kinh doanh riêng hay làm việc trong các công ty.

Xây dựng

Môn tự chọn này nhằm vào những công việc như Quản lý dự án / Quản lý trong các công ty xây dựng, hoặc điều hành hoạt động kinh doanh riêng hay làm việc trong các công ty.

Bê tông

Bê tông là vật liệu xây dựng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới và công nghệ này đang phát triển rất nhanh. Tuy nhiên bê tông cũng bị giới hạn trong việc xây dựng những hình dạng phức tạp và bề mặt hoàn thiện do tính giãn nở liên tục.

Các kỳ thi

Trong ngành học Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng, các môn học liên ngành là trọng tâm cốt lõi của chương trình - do đó các kỳ thi cũng mang tính liên ngành.

Mỗi học kỳ kết thúc bằng một kỳ thi làm theo dự án - sinh viên có thể làm độc lập hoặc làm theo nhóm - sau đó làm báo cáo dự án trong học kỳ đó.

Trong học kỳ có môn học tự chọn, sinh viên cũng phải viết báo cáo về chủ đề mà họ đã chọn.

Trong các kỳ thi, sinh viên được đánh giá dựa trên khả năng áp dụng và kết hợp kiến ​​thức về các chủ đề khác nhau để tạo ra một giải pháp tổng thể cho dự án của họ.

Hiện không có kỳ thi vấn đáp hoặc thi viết nào về mỗi chủ đề riêng lẻ trong suốt chương trình học.

Contact

Ms Uyen Nguyen
Staff – International Education Institution – UAH

+84 902 103 033
viendaotaoquocte@uah.edu.vn

 

 

UCN Global Office
Vietnam

+84 28 3821 0215
vietnam@ucn.dk
Mr Sau Tran
Recuitment Manager

+84 981 606 808
tqs@ucn.dk