Tổng quan về Chương trình Công nghệ Kiến trúc & Quản lý xây dựng

Giới thiệu tổng quan, cấu trúc chương trình, thời gian học tập

Mục đích chương trình

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý xây dựng ATCM được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên điểm khởi đầu tốt để làm việc ở nhiều cấp độ khác nhau trong ngành kiến trúc, công nghiệp xây dựng, các tổ chức, doanh nghiệp hoặc các lĩnh vực liên quan khác . Thông qua khóa học, sinh viên sẽ có ý tưởng về những gì họ muốn làm, những nơi họ muốn làm việc, và có khả năng đáp ứng nhu cầu mà ngành công nghiệp này đòi hỏi người lao động trong tương lai. Nói cách khác, sinh viên sẽ có cơ hội tiếp thu chương trình giáo dục phù hợp qua đó tạo nên hồ sơ học tập theo sở thích và mong muốn.

Cấu trúc chương trình

Chương trình Công nghệ Kiến Trúc và Quản lý Xây Dựng được thiết kế với một thành phần bắt buộc, gồm những học phần và nội dung giáo dục cốt lõi.
Thành phần bắt buộc gồm 125 tín chỉ ECTS và phần tự chọn gồm 85 tín chỉ ECTS.

Mỗi học kỳ được xây dựng trên một nội dung với một chủ đề riêng. Thông qua chủ đề này sinh viên sẽ được làm quen với những kiểu công trình, xây dựng và lắp đặt cũng như những quy định pháp lý liên quan v.v. Những chủ đề bao gồm:

Học kỳ 1: Khu đất và nhà ở
Học kỳ 2: Khu đất và nhà ở
Học kỳ 3: Công trình công nghiệp và cấu thành công nghiệp của công trình
Học kỳ 4: Công trình cao tầng: nhà ở và thương mại
Học kỳ 5: Cải tạo và chuyển đổi
Học kỳ 6: Thực tập
Học kỳ 7: Học phần tự chọn và đồ án tốt nghiệp

Chương trình Công nghệ Kiến Trúc và Quản Lý Xây Dựng được thiết kế với những nội dung cốt lõi sau:

  1. Tổng quát, bao gồm giao tiếp, lý thuyết khoa học, phương pháp làm việc, tổ chức, hợp tác, công nghệ thông tin, sáng kiến, số học cũng như toán ứng dụng, vật lý và ngoại ngữ
  2. Chuyên ngành, bao gồm vận hành thương mại, hành chính, luật và các vấn đề liên quan đến luật
  3. Sản xuất, bao gồm quy trình xây dựng và quản lý dự án
  4. Thiết kế dự án, bao gồm xây dựng, thiết kế dự án và quản lý dự án
  5. Nghiên cứu, bao gồm khảo sát hiện trạng khu đất , lập dữ liệu và giả định điều kiện khu vực.

Tín chỉ ECTS

  1. Tổng quát 30 ECTS
  2. Chuyên ngành 19 ECTS
  3. Sản xuất 28 ECTS
  4. Thiết kế dự án 38 ECTS
  5. Nghiên cứu 10 ECTS

Thời gian học tập

Chương trình Cử nhân Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng tại Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM bao gồm toàn bộ 9 học kỳ (4,5 năm bao gồm cả chương trình Năm học Cơ Sở). Trong học kỳ thứ 6 của chương trình cử nhân, sinh viên bắt buộc tham gia đợt thực tập. Mỗi học kỳ dựa trên một đồ án liên ngành được hoàn thành bởi một nhóm từ ba đến bốn sinh viên và sẽ tham gia kỳ thi cuối mỗi học kỳ. Toàn bộ chương trình Cử nhân tương đương 210 tín chỉ ECTS.

Chương trình thực tập bắt buộc

Chương trình Cử nhân Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng ATCM cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội tăng kinh nghiệm thực tiễn và quốc tế thông qua chương trình thực tập sinh trong các công ty Đan Mạch và quốc tế. Sinh viên chương trình ATCM được yêu cầu tham gia kỳ thực tập bắt buộc 20 tuần diễn ra trong học kỳ 6 của năm học. Sau khi hoàn tất chương trình thực tập và làm đồ án tốt nghiệp cuối khóa, sinh viên có thể tốt nghiệp và được cấp bằng
chính thức từ trường Đại học Bắc Đan Mạch.

Giá trị bằng cấp

Sinh viên hoàn tất toàn bộ 210 tín chỉ ECTS sẽ được cấp bằng Cử nhân Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng chính thức từ trường Đại học UCN tại Đan Mạch. Với bằng cấp quốc tế này, sinh viên có nhiều cơ hội làm việc tại bất kỳ công ty nước ngoài nào trên thế giới trong nhiều lĩnh vực như kiến trúc, kỹ sư, doanh nghiệp, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm hoặc dịch vụ xây dựng, ...

Chương trình Năm học Cơ Sở

Sinh viên Việt Nam muốn nhập học chương trình Cử nhân Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng (ATCM) phải tốt nghiệp chương trình Phổ thông Trung học và ít nhất hoàn tất năm nhất ở bậc đại học hoặc tốt nghiệp bằng Tú tài Quốc tế IB. Những sinh viên không đạt bằng cấp như trên phải tham gia chương trình Năm học Cơ Sở kéo dài một năm được giảng dạy tại trường Đại học Kiến trúc TP. HCM

Tải thông tin chương trình Cử nhân quốc tế Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng (ATCM) (PDF)

Contact

Ms Uyen Nguyen
Staff – International Education Institution – UAH

+84 902 103 033
viendaotaoquocte@uah.edu.vn

 

 

UCN Global Office
Vietnam

+84 28 3821 0215
vietnam@ucn.dk
Mr Sau Tran
Recuitment Manager

+84 981 606 808
tqs@ucn.dk