CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC BẮC ĐAN MẠCH (UCN) VÀ ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (UAH)

Thời gian học tập

Chương trình Cử nhân Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng tại Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM bao gồm toàn bộ 9 học kỳ (4,5 năm bao gồm cả chương trình Năm học Cơ Sở). Trong học kỳ thứ 6 của chương trình cử nhân, sinh viên bắt buộc tham gia đợt thực tập. Mỗi học kỳ dựa trên một đồ án liên ngành được hoàn thành bởi một nhóm từ ba đến bốn sinh viên và sẽ tham gia kỳ thi cuối mỗi học kỳ. Toàn bộ chương trình Cử nhân tương đương 210 tín chỉ ECTS.

Tại sao theo học chương trình ATCM?

  • Bằng cấp quốc tế với mức học phí hợp lý
  • Có mối liên hệ chặt chẽ với các ngành công nghiệp và thương mại
  • Phương pháp giảng dạy dựa trên đối thoại, trải nghiệm thông qua các dự án và ví dụ thực tiễn
  • Một bằng cấp bao quát cả lĩnh vực Kiến trúc, Xây dựng, Công nghệ và Kinh doanh
  • Chương trình thực tập hữu ích
  • Môi trường học tập quốc tế
  • 100% giảng viên / giáo sư có kinh nghiệm quốc tế
Duration

3½ years

Location

Language

English

Internship

20 weeks

Start of term

September

Contact

Ms Uyen Nguyen
Staff – International Education Institution – UAH

+84 902 103 033
viendaotaoquocte@uah.edu.vn

 

 

UCN Global Office
Vietnam

+84 28 3821 0215
vietnam@ucn.dk
Mr Sau Tran
Recuitment Manager

+84 981 606 808
tqs@ucn.dk