Gå til hoved indhold

Handelsbetingelser for åbne udbud

Disse handelsbetingelser er gældende for kurser, moduler og arrangementer, der er udbudt via ucn.dk med mindre, der er udarbejdet og modtaget særskilt kontrakt for aktiviteten. Såfremt der er udarbejdet særskilt kontrakt, er denne gældende. 

Tilmelding

Ved elektronisk tilmelding modtager ansøgeren en bekræftelse pr. mail, så snart tilmeldingen er registreret ved UCN act2learn. Bekræftelsen betyder, at ansøgeren er tilmeldt kurset/modulet/arrangementet.

Hvis ansøger ikke modtager en bekræftelse i sin indbakke efter elektronisk tilmelding, bedes vedkommende kontakte rette studiesekretær. Kontaktoplysningerne på studiesekretærerne fremgår på hjemmesiden under det enkelte kursus/modul/arrangement.

Meddelelse om optagelse m.v. bliver tilsendt tilmeldte studerende eller deltagere pr. mail. Der oprettes hold, såfremt der er tilmeldt et tilstrækkeligt antal deltagere.

Bemærk, at en given tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Pris og betalingsbetingelser

Prisen for det enkelte kursus/modul/arrangement kan ses under beskrivelsen af det enkelte kursus/modul/arrangement på hjemmesiden. Deltager- og evt. forplejningsgebyr bliver opkrævet før begyndelsen af hvert kursus/modul/arrangement med betalingsfrist på 14 dage.

For de udbud, der udbydes under Lov om åben uddannelse med deltagerbetaling (eks. akademi- og diplomuddannelserne og fagspecifikke kurser), er det gældende, at ved manglende betaling mister UCN act2learn retten til offentligt tilskud. Dette tilskud vil i så tilfælde blive opkrævet af den studerende, og ved manglende betaling heraf (enten deltagerbetaling, tilskud eller begge dele) mister den studerende retten til at deltage på det enkelte modul. Der tages forbehold for regulering af tilskuddet.

Framelding

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Efter nærmere aftale kan en kollega dog overtage pladsen, hvis den tilmeldte bliver forhindret.

Framelding kan ske skriftligt frem til tilmeldingsfristen, herefter opkræves fuld deltagerbetaling.

Hvis en studerende selv afbryder et uddannelses- eller kursusforløb efter tilmeldingsfristens udløb, har den studerende ikke krav på refundering af deltagerbetaling og heller ikke krav på at følge et nyt forløb uden ny deltagerbetaling.

Ønsker den studerende alligevel at framelde sig forløbet, skal uddannelsens studiesekretær kontaktes.

Ændringer

UCN act2learn forbeholder sig ret til ændring af datoer, tid, sted, priser og indhold samt ret til at aflyse et kursus, modul eller arrangement, hvis deltagerantallet bliver mindre end forudsat.

Der tages samtidig forbehold for lovændringer ved kompetencegivende forløb og uddannelser samt trykfejl i kataloger såvel som på websider.

UCN act2learn kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser i forhold til gennemførelse af kurser, moduler eller arrangementer i det omfang, at dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som UCN act2learn ikke er herre over, og som ikke med rimelighed kunne eller burde have været forudset ved aftalens indgåelse. Disse ekstraordinære omstændigheder omfatter blandt andet ændret offentlig regulering, men er ikke begrænset hertil.

Deltagerliste

Der vil blive udarbejdet en deltagerliste med navn, mail og eventuelt virksomhed, og disse oplysninger kan blive synlige for de øvrige kursister i forbindelse med udsendelse af informationsmails og lign. Hvis den studerende ikke ønsker denne synlighed, skal vedkommende rette henvendelse til rette studiesekretær. Kontaktoplysningerne på studiesekretærerne fremgår på hjemmesiden under det enkelte kursus/modul/arrangement.

Handelsbetingelser for rekvirerede forløb

Disse handelsbetingelser er gældende for rekvirerede forløb. Hvis der indgår tilmelding til åbne udbud, som en del af et rekvireret forløb er handelsbetingelser for åbne udbud gældende.

Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er dagen for aktivitetens opstart.

Aflysningsbetingelser

Aflysning af aktiviteter kan ske omkostningsfrit indtil 90 dage før start. Aflyses mellem 90 og 60 dage før start faktureres 50% af totalprisen. Aflyses aktiviteten senere end 60 dage før opstart faktureres hele prisen.

Persondata

Persondata behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov. I forbindelse med afholdelsen af nogle typer af aktiviteter (kurser, uddannelse, temadage mv.) kan der blive udarbejdet deltagerliste med navn, mail og eventuel virksomhed, som bliver synlige for deltagerne i forbindelse med udsendelse af informationsmails og lign. Ønskes denne synlighed ikke bedes der blive gjort opmærksom herpå i forbindelse med indgåelsen af aftalen.

Force Majeure

UCN act2learn er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalens forpligtelser i det omfang, at opfyldelsen hindres af ekstraordinære omstændigheder, som UCN act2learn ikke er herre over, og som ikke med rimelighed kunne eller burde have været forudset ved aftalens indgåelse. Disse ekstraordinære omstændigheder omfatter blandt andet ændret offentlig regulering, men er ikke begrænset til dette.

Kontakt

UCN act2learn
Telefon: 45 72 69 90 00
Mail: act2learn@ucn.dk