Gå til hoved indhold

Omstillingsfonden: Tilskud til din deltagerbetaling

Du har mulighed for at få 10.000 kr. om året til efteruddannelse via Omstillingsfonden. Pengene uddeles efter "først til mølle"-princippet og kan søges til at dække deltagerbetalingen på op til 10.000 kr. Du kan fx søge til akademi- og diplommoduler, enkeltfag, fagspecifikke kurser og en række deltidsuddannelser med merit.

Søg op til 10.000 kr. om året til din deltagerbetaling

Hvad er Omstillingsfonden? For at styrke efter- og videreuddannelsesmuligheder har regeringen oprettet en omstillingsfond. Her kan udvalgte målgrupper søge et tilskud på op til 10.000 kroner.

På UCN kan du søge tilskud til:

OBS! Hvis du har en professionsbachelor eller et tilsvarende niveau

Puljen for dig der har en professionsbachelor eller et tilsvarende niveau er desværre opbrugt for 2024. Der kommer en ny pulje i 2025 og du kan søge 4 måneder inden dit ønskede uddannelsesforløb starter.

Du kan stadig søge Omstillingsfonden til uddannelsesforløb 2024, hvis du er ufaglært eller faglært.

Bemærk muligheden for at søge midler på anden vis, hvis du ikke lever op til kravene.

Du skal leve op til tre kriterier

Hvem kan søge i Omstillingsfonden? Omstillingsfonden er for dig, der er i arbejde og gerne vil efter- og videreuddanne dig. Du skal leve op til disse tre kriterier:

Overstiger din deltagerbetaling 10.000 kr. eller lever du ikke op til kravene?

Du kan muligvis søge om yderligere/anden støtte til din deltagerbetaling, bøger, materialer og/eller transport i andre kompetencefonde.

Sådan søger du

 

Få vejledning og hjælp til at søge

Er du i tvivl eller har du spørgsmål? Kontakt den uddannelse, du ønsker at søge økonomisk støtte til, så hjælper de dig videre.