Gå til hoved indhold

Psykiatri

Vi er optaget af at udbrede viden om behandling og omsorg inden for det psykiatriske område. Vi tilbyder kompetenceudvikling til sygeplejersker, SOSU’er, pædagogisk personale m.fl., som i deres faglige virke møder mennesker med psykiske lidelser.

Hos UCN act2learn er vi specialister i skræddersyet kompetenceudvikling til organisationer og arbejdspladser, der ønsker at styrke fagligheden for medarbejdere og ledere. Vi sammensætter alt fra temadage til længere uddannelsesforløb for medarbejdergrupper - udover de kurser og moduler vi allerede udbyder, hvor man som enkeltperson kan tilmelde sig.

Vi har flere tilbud inden for det psykiatriske område, der foruden den regionale behandlingspsykiatri også henvender sig til socialpsykiatrien, opholdssteder, hjemmesygeplejen, gadeplansmedarbejdere og botilbud. Vi har fokus på, hvordan vi sætter mennesket i centrum, og hvordan viden om psykiske lidelser kan gøre en positiv forskel for mange faggrupper.

Fagfolk efterlyser viden om psykiske lidelser

Vi oplever i mange sammenhænge, at større viden om diagnoser og den virkelighed, som mennesker med psykiske lidelser lever i, kan lette arbejde på andre områder. Det kan være hjemmesygeplejersken vis primære fokus er på somatiske lidelser, men psykiske lidelser hos borgeren forhindrer hende i at gøre sit arbejde med at skifte forbindinger eller give medicin. Det kan være socialrådgiveren, som har brug for større viden om selvskade, borderline eller spiseforstyrrelser for at kunne støtte de borgere, han møder i sit arbejde.

Kompetenceudvikling på det psykiatriske område spænder bredt. Mens det for nogle handler om at få grundlæggende viden, så kan det for specialister inden for psykiatrien være med fokus på emner som relationel koordinering, konflikthåndtering - og forebyggelse, pårørendesamarbejde, mentalisering og samskabelse.

6 problematikker vi møder i relation til psykiatrien

Af listen fremgår nogle af de tematikker, som vores forløb hjælper med at løse i tæt samarbejde med både medarbejdere og ledere.

Fleksibel kompetenceudvikling

Vi har gode erfaringer med at sammensætte fleksible forløb, hvor undervisning med fysisk fremmøde, enten på UCN eller på jeres arbejdsplads, kan kombineres med onlineforløb - det vi også kalder blended learning.

Vi er specialister i varieret kompetenceudvikling, hvor vi både benytter traditionel undervisning, gruppearbejde og simulationstræning, som bidrager til at omsætte jeres nye viden til konkrete redskaber, I kan bruge i hverdagen.

Udover egentligt uddannelsesforløb tilbyder vores konsulenter også sparring og supervision evt. i samspil med undervisningsforløb.

Eksempel på skræddersyet forløb

18 social- og sundhedsassistenter ansat i psykiatrien i Region Nordjylland har taget en akademiuddannelse i sundhedspraksis. En af dem fortæller her om sit udnytte af forløbet:

Britta Ribergaard Pfänner

Social- og sundhedsassistent

Få vejledning og mere at vide

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent

E-mail:
kjn@ucn.dk
Telefon:
72691752

Janni Lausten Carlsen

Udviklingskonsulent

E-mail:
jlc@ucn.dk
Telefon:
72691765