Gå til hoved indhold

Vores ydelser

I tæt samarbejde med den enkelte skole eller institution udvikler vi temadage, kurser eller længere kompetenceudviklingsforløb. Det kan være ECTS-givende moduler eksempelvis særligt tilrettelagte forløb baseret på moduler fra Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, hvor indholdet er tilpasset de udfordringer den pågældende skole ønsker at arbejde med.

Forløbene kan være målrettet lærere med fokus på de helt undervisningsnære emner som elevaktiverende undervisning, klasseledelse eller brug af digitale teknologier i undervisningen. Det er også muligt at sammensætte forløb med et kompetenceløft inden for emner som dannelse, etik og kommunikation.

Vi har desuden stor erfaring med kompetenceudviklingsforløb med fokus på de forskellige aspekter af ledelse, herunder pædagogisk ledelse såvel som faglig ledelse.

Sådan arbejder vi

Vi udvikler undervisningen sammen med skolerne

Vi arbejder tæt sammen med lærere, ledere og konsulenter på erhvervsskolerne om at udvikle undervisningen. Opfølgning, evalu­ering og dialog med skolerne er uundværlige metoder i forhold til at sikre kvaliteten af undervisningen.

Vi skaber sammenhæng mellem teori og praksis

For os er det en selvfølge, at teori og fagbe­greber altid kobles til de studerendes praksis. Afprøvning af relevante værktøjer og metoder ude på skolerne er en vigtig del af alle kompetenceudviklingsforløb.

Vi fremmer organisatorisk sammenhæng

Vi tilstræber sammenhæng mellem de initiativer, der sættes i gang på alle niveauer af orga­nisationen. Fx når vi arbejder med at understøtte skolens pædagogiske udvikling og lærernes arbejde med at øge elevernes læringsudbytte. Og når lærerne afprøver nye pædagogiske og didaktiske greb i undervisningen samt deler deres viden og nye erfaringer med kollegerne.

Vi sammensætter blandt andet efteruddannelse indenfor:

 • Erhvervspædagogik
 • Undervisningsplanlægning og didaktik
 • Undervisning og læring
 • Ungdoms- og voksenpædagogik
 • Digitalisering, it-didaktik og pædagogisk brug af it
 • Praksisrelateret undervisning
 • Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde
 • Professionelle læringsfællesskaber
 • Kollegial supervision
 • Innovation og didaktik
 • Synlig læring og feedbackkommunikation
 • Klasseledelse
 • Motivation og anerkendelse
 • Videndeling

Kontakt

Jette Andreasen

Specialkonsulent

Telefon:
72691735
Erhvervsskoleområdet

Lone Bundgaard Secher

Adjunkt

Telefon:
72691718
FGU-området