Gå til hoved indhold

Det at være udsat i Danmark har fået større bevågenhed, da flere mennesker føler sig udsatte på forskellige tidspunkter i deres liv. Mange pædagoger, lærer og socialfaglige medarbejdere oplever i høj grad udsatheden i deres daglige arbejde med børn, unge og voksne, der er sårbare, marginaliserede og udstødte. Det kræver stor viden og indsigt at kunne give dem den rette omsorg. Den socialpædagogiske opgave er blandt andet at bidrage til at skabe større lighed i samfundet. Målet er at sikre en tilværelse så nær det normale som muligt for det enkelte menneske.

Efter at jeg har været på efteruddannelse omkring udsatte børn og unge, er jeg blevet bedre til at håndtere de udfordringer, der er i hverdagen, og der er mere ro i huset blandt de unge.

Hvad kan UCN act2learn tilbyde?

Vi et bredt udbud af kurser – og videre uddannelses aktiviteter, hvor du kan få styrket dine kompetencer inden for området

  • Oplæg
  • Temadage
  • Skræddersyede forløb

Vi har desuden en række uddannelser som vi kan tilpasse så det passer til jeres behov. 

Hvorfor er det vigtigt?

Der er mange gode grunde til at I som fagpersoner skal arbejde målrettet med udviklingen i forhold til udsathed og tidlig opsporing.

Anbragte børn og unge

Alle børn og unge har ret til et godt liv, også de børn og unge som er anbragt uden for hjemmet. I starten af 2016 var der 11.010 børn og unge, som var anbragt uden for hjemmet. Det svarer til næsten 1. pct af alle 0-17 årige i Danmark. De anbragte børn og unge har givet vis haft en opvækst der blandt andet har budt på brudte familierelationer, vold, overgreb, misbrug og psykisk sårbarhed. I en anbringelse i familiepleje, kost/efterskole, socialpædagogisk opholdssted eller døgninstitution, vil der være en specialiseret socialpædagogisk indsats, der er med til at skabe rammerne for en ny hverdag for de anbragte børn og unge.

Tidlig opsporing

Jo tidligere vi griber ind, desto mere effektive er vi i forhold til at sikre en positiv livsbane for udsatte børn og unge. Det indebærer, at der tidligt i et barns liv tilføres ressourcer til dets udvikling. Det centrale i den tidlige indsats er, at vi styrker udsatte forældres kompetencer i et samspil med forældrene. Samtidig er det afgørende, at vi som fagpersoner har de rette kompetencer til at kunne vide hvor og hvornår, der skal sættes ind. I denne sammenhæng er det afgørende at med et stærkt tværprofessionelt samarbejde, som understøtter den inkluderende tankegang. Et samarbejde der tænker på tværs af børne- unge og voksen området.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker at komme i dialog omkring et kompetence udviklingsforløb for dig eller for jeres institution/afdeling, er du meget velkomment til at kontakte os.

Få vejledning og mere at vide

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent

E-mail:
kjn@ucn.dk
Telefon:
72691752