Gå til hoved indhold

Mellemmenneskelig kontakt i form af nærhed, omsorg og kommunikation er uanset alder af afgørende betydning for livskvalitet, trivsel og oplevelse af mening i livet. Mange ældre medborgere har få og skrøbelige relationer til deres familie og bekendte, og de er således helt afhængig af kvaliteten af den relation, der tilbydes fra personalets side for at fastholde en værdig og meningsfuld hverdag. Arbejdet indenfor ældreområdet kræver derfor en høj grad af relationskompetence, hvor medarbejderen tager ansvar for at tilbyde et værdig, anerkendende, udforskende og udfordrende samspil med det enkelte menneske.

ICDP-programmet tilbyder gennem 8 samspilstemaer en ramme for beskrivelse, analyse og refleksion over samspillet mellem den ældre borger og personalet. Der tages afsæt i de vellykkede samspil og de gyldne øjeblikke, medarbejderen oplever i hverdagens konkrete praksis – uden dog at være problemfornægtende.

ICDP er en forkortelse af International Child Development program – men ICDP bruges i dag i arbejdet med alle aldersgrupper.

At have de ældres sind på sinde

Gennem vejledt bevidstgørelse af egen positive samspilspraksis understøttes personalets indlevelse og empati, og dermed øges kvaliteten af relationerne. Mødet med svækkelse, alderdom og kulturelle opfattelser af ældre kan indebære eksistentielle og følelsesmæssige udfordringer for omsorgspersonen, idet man konfronteres med forfald, negative forventninger, svækkelse og død. Disse udfordringer kan gøre det vanskelligt at fastholde en anerkendende og

Hvad kan UCN act2learn tilbyde?

Vi kan – med afsæt i ICDP-tænkningen – tilbyde kurser af forskellig længde og omfang, der alle har sigte mod at udvikle professionelles relationskompetence.

Fælles for kurserne/uddannelsesforløbene er en aktiv deltagerinddragelse og kollegialt refleksionsfællesskab.

Vi kan f.eks. tilbyde:

  • Oplæg af 3-timers varighed
  • Temadag
  • Kursusdage med en eller flere opfølgningsdage
  • Certificerede uddannelsesforløb niveau 1 og 2
  • Positiv tilgang til den ældre medborger

Vi arbejder i kurser og uddannelsesforløb med tilrettelæggelse med høj grad af egenativitet og refleksionsfællesskaber, så der skabes et fagligt løft og en større arbejdsglæde for den enkelte og blandt kolleger.

Ønsker du at vide mere?

Om ICDP uddannelserne eller komme i dialog omkring en temadag eller et skræddersyet ICDP forløb til jeres arbejdsplads, så er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere om vores ICDP-uddannelser.

Få vejledning og mere at vide

Heidi Trude Holm

Lektor

E-mail:
hho@ucn.dk
Telefon:
72691731