Gå til hoved indhold

Børn, unges og voksnes udvikling afhænger af kvaliteten af deres relationer til betydningsfulde andre. Derfor er det vigtigt, at du som fagperson tager ansvar for at styrke dit samspil og dine relationer i det pædagogiske arbejde. Med relations og ressourceorienteret pædagogik opnår du en bedre indsigt i dine egne og andres kompetencer og handlemuligheder. Omdrejningspunktet er at møde børn, unge og voksne med empati, indsigt og respekt.

Hvad er relations- og ressourceorienteret pædagogik?

Begrebet omtales også som ICDP, der er en forkortelse for International Child Development Program, men ICDP bruges også i arbejdet med unge, voksne og ældre. ICDP er relevant for alle fagprofessionelle, som arbejder med mennesker.

Otte samspilstemaer

Centralt i ICDP står de otte samspilstemaer. Til sammen danner de en ramme for beskrivelse, analyse og refleksion af din pædagogiske praksis med det formål, at støtte til refleksion og bevidstgørelse om samspillets kvaliteter

Et stærkt samspil til glæde for alle

Barnet/den unge/borgeren

 • Udvikler emotionel tryghed
 • Udvikler kognitive strategier af vital betydning for personlighedsdannelse
 • Udvikler selvtillid til at indgå i fællesskaber

Fagperson

 • Øget bevidsthed om egne ressourcer og betydning
 • Større selvtillid og faglig sikkerhed
 • Større arbejdsglæde

Det faglige miljø

 • Tryg atmosfære og kollegial refleksionsmiljøer
 • Anerkendende samarbejdskultur – fælles fokusering og fælles sprog
 • Udvikler og fastholder et inkluderende miljø

Forældre

 • Udvikling af fælles ressourcesyn
 • Respekt for hinandens betydning
 • Større tryghed i mødet med fagpersonen

Ønsker du at vide mere?

Om ICDP uddannelserne eller komme i dialog omkring en temadag eller et skræddersyet ICDP forløb til jeres arbejdsplads, så er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere om vores ICDP-uddannelser.

Få vejledning og mere at vide

Heidi Trude Holm

Lektor

E-mail:
hho@ucn.dk
Telefon:
72691731