Gå til hoved indhold

Ældreområdet

Vi er specialister i at tilrettelægge og afvikle kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere i ældreplejen. Uanset om det drejer sig om ældrecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje eller forvaltninger. Det kan være alt fra temadage og kurser til længere uddannelses- og udviklingsforløb, ligesom vi tilbyder sparring og supervision til både medarbejdere og ledere.

Tværfagligheden har helt afgørende betydning på ældreområdet. Derfor har mange af vores skræddersyede tilbud til organisationer fokus på at sikre samarbejdet på tværs. Det er vigtigt med et fælles sprog og fælles mål for SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, sygeplejersker, pædagoger, terapeuter og ledere. Det kan I sikre gennem fælles kompetenceudvikling særligt tilpasset de udfordringer i hverdagen, som I ønsker at arbejde med.

Vi har både borgeren og medarbejderen i fokus i vores indsatser, da vi tror på, at trivsel for de to grupper er to sider af samme sag. Når vi taler om trivsel og livskvalitet eller i den anden nede af skalaen om omsorgstræthed og forråelse, så er det altid med det dobbelte perspektiv for øje, hvor vi arbejder til fordel for både borgeren og medarbejderen.

Vi tilbyder skræddersyede forløb

UCN act2learns konsulenter og undervisere hjælper med at afklare, hvordan I bedst når jeres mål. Vi kan blandt andet tilbyde forløb inden for disse centrale områder:

  • Demensområdet herunder udadreagerende adfærd
  • Neuropædagogisk kompetenceudvikling
  • Supervision
  • Faglig ledelse i ældreplejen
  • Faglig ledelse af selvstyrelsen teams
  • Facilitering af beboer- og borgerkonferencer
  • Koordinering af komplekse forløb

Top 5 over problematikker vi møder i praksis

Listen er nogle af de tematikker, som vores forløb hjælper med at finde en løsning på i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere.

Fleksibel kompetenceudvikling

Vi har gode erfaringer med at sammensætte fleksible forløb, hvor undervisning med fysisk fremmøde enten på UCN eller på jeres arbejdsplads kan kombineres med onlineforløb - det vi også kalder blended learning.

Vi er specialister i varieret kompetenceudvikling, hvor vi både benytter traditionel undervisning og simulationstræning, som bidrager til at omsætte jeres nye viden til konkrete redskaber, I kan bruge i hverdagen.

Udover egentligt uddannelsesforløb tilbyder vores konsulenter også sparring og supervision evt. i samspil med undervisningsforløb.  

Få vejledning og mere at vide

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent

E-mail:
kjn@ucn.dk
Telefon:
72691752

Kirsten Elise Pedersen

Områdekoordinator

E-mail:
kep@ucn.dk
Telefon:
72691696